Klimatizace nebude po zahájení činnosti v režimu vytápění vhánět vzduch do interiéru okamžitě.

Klimatizace nejprve poběží v „zahřívacím“ režimu, takže v režimu vytápění nebude do interiéru vhánět studený vzduch. Ventilátor zahájí provoz až po uplynutí doby jedné až čtyř minut od zahřívacího režimu.
(Při teplotě venkovního vzduchu se zahřívání prodlouží.)