Skip to main content

Klimatizace nefunguje (provozní kontrolka nesvítí)

Zkontrolujte následující podmínky:

  • Přesvědčte se, že není vypnutý jistič a pojistka není spálená.
  • Ujistěte se, že napájecí kabel je bezpečně zapojen do servisní zásuvky.
  • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku přívodu elektrické energie.
  • Zkontrolujte, zda jsou v dálkovém ovladači nové baterie.
  • Zkontrolujte, zda není časovač chybně naprogramován.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky