Klimatizace nefunguje (provozní kontrolka nesvítí)

Zkontrolujte následující podmínky:

  • Přesvědčte se, že není vypnutý jistič a pojistka není spálená.
  • Ujistěte se, že napájecí kabel je bezpečně zapojen do servisní zásuvky.
  • Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku přívodu elektrické energie.
  • Zkontrolujte, zda jsou v dálkovém ovladači nové baterie.
  • Zkontrolujte, zda není časovač chybně naprogramován.