Skip to main content

Klimatizace nepracuje obvyklým způsobem

Neobvyklý chod klimatizace může být někdy způsoben blesky či rádiovými vlnami.
Odpojte napájení vytažením napájecího kabelu nebo vypnutím jističe. Poté napájení opět připojte a znovu spusťte klimatizaci.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky