Klimatizace nepracuje obvyklým způsobem

Neobvyklý chod klimatizace může být někdy způsoben blesky či rádiovými vlnami.
Odpojte napájení vytažením napájecího kabelu nebo vypnutím jističe. Poté napájení opět připojte a znovu spusťte klimatizaci.