Skip to main content

Klimatizační jednotka přestane pracovat (provozní kontrolka trvale svítí)

Pokud napájecí napětí výrazně kolísá, může klimatizační jednotka přerušit činnost z důvodu ochrany zařízení. (Jakmile se obnoví normální stav přívodu elektrické energie, klimatizace znovu zahájí činnost přibližně do tří minut.)

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky