Množství odvedené kondenzované vody je neúměrně velké (oproti množství vypuštěném v předchozím roce nebo v předchozím dnu)

Množství odvedené kondenzované vody se liší v závislosti na pokojové teplotě a vlhkosti. Velké množství odvedené kondenzované vody nutně neznamená závadu.