Moje jednotka Daikin nezobrazuje venkovní teplotu pod -9 nebo 0 °C a nad 39 °C

Některé vnitřní jednotky mají omezený rozsah měření venkovní teploty venkovní jednotky.

  • Vnitřní jednotky FTXTM*M: rozsah měření venkovní teploty -9 °C ~ 39 °C.
  • Vnitřní jednotky FVXS*F: rozsah měření venkovní teploty 0°C ~ 39 °C.

V důsledku toho může být skutečná venkovní teplota vyšší / nižší, než je hodnota, kterou aplikace zobrazuje.

Pokud je skutečná venkovní teplota nižší než spodní mez rozsahu měření venkovní teploty, aplikace zobrazí vedle venkovní teploty šipku dolů.

Pokud je skutečná venkovní teplota vyšší než horní mez rozsahu měření venkovní teploty, aplikace zobrazí vedle venkovní teploty šipku nahoru.

temperaturelimit-onlincontroller.jpg