Skip to main content

Moje jednotka podporuje volitelnou sadu brány sítě, ale když se pokusím přidat jednotku ke svému účtu, proces inicializace se zasekne. Co mám dělat?

Pokud přidáváte svou jednotku ke svému účtu, aplikace Daikin Residential Controller automaticky kontroluje a hlásí stav inicializace a postup inicializace zobrazuje ukazatelem průběhu.

Upozorňujeme, že tepelná čerpadla Daikin Altherma 2. generace vyžadují restart a to může trvat až 20 minut.

Pokud po 20 minutách aplikace stále ukazuje, že probíhá inicializace, zkuste dále popsané činnosti:

  • Vypnutím a zapnutím napájení restartujte tepelné čerpadlo Daikin Altherma.
  • Se svým instalatérem si ověřte, že je software tepelného čerpadla kompatibilní s použitou bránou sítě. Může být nutná aktualizace softwaru.

V současné době nekondenzační plynové kotle Daikin (DRGATEWAYAA) jsou kompatibilní pouze s pokojovým termostatem Daikin (DOTT). Pokud je přerušeno spojení mezi plynovým kotlem a pokojovým termostatem, (např. porucha, odpojení… ), aplikace ohlásí inicializaci kotle, protože musí provést novou inicializaci komunikace s termostatem. Po dobu, kdy kotel není připojen k termostatu, aplikace hlásí stav inicializace. Po připojení termostatu je možné postup inicializace (nahrání) zjistit na obrazovce termostatu.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky