Skip to main content

Nemohu připojit adaptér k bezdrátové síti pomocí menu „WLAN settings“ (Nastavení WLAN).

Vyzkoušejte následující postup:

  • Postupujte podle Průvodce instalací aplikace1
  • Pokud Průvodce instalací problém nevyřeší:
  1. Pokud není vaše síť viditelná, podívejte se do „Moje síť se nezobrazuje v rozevíracím seznamu sítí“.
  2. Přesvědčte se, zda název bezdrátové sítě (SSID) neobsahuje speciální znaky, jako například ‘, %, &, ?, +, =, … nebo jiné znaky než ASCII. Takové znaky WLAN adaptér nepodporuje.
  3. Přesvědčte se, zda jste použili kompatibilní nastavení zabezpečení. WLAN adaptér podporuje pouze osobní šifrování WPA nebo WPA2. Šifrování WEP není podporováno.

1 Průvodce instalací („Přidat adaptér“) lze vyvolat z hlavního menu.

Časté dotazy k online controlleru Přímé připojení k adaptéru Adaptér není viditelný

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky