Po zapnutí vypínače napájení se aktivují lamely výstupů vzduchu

Po zapnutí jednotky mikropočítač aktivuje klapky, aby bylo možné určit jejich polohu pro inicializaci.