Při konfigurování „mimo domov“ nemohu zadat heslo.

Lze používat pouze hesla se znaky a-z, A-Z a 0-9. Délka hesla musí být 8 až 16 znaků.