Proudění vzduchu během vytápění náhle zesílí

Je-li průtok vzduchu nastaven na hodnotu LOW, může se množství proudícího vzduchu náhle zvýšit v důsledku regulace přetížení. (Jako „přetížení“ se označuje stav, kdy klimatizační zařízení pracuje pod nadměrným zatížením. Přetížení může být způsobeno zanesenými filtry.)