V systému s více jednotkami se souběžným provozem nepracují klapky výstupu vzduchu v hlavních a podřízených vnitřních jednotkách současně

Při přenosu signálu mezi hlavní a podřízenou jednotkou dochází k malému zpoždění. Tento stav není projevem závady.