Skip to main content

Které regulátory tlaku výparníku (EPR) lze použít s chladivem R410A?

EPR používané pro chlazení musí splňovat následující podmínky.

  1. PS ≥ 25 barů
  2. Pro recyklaci oleje není nutný žádný obtok
  3. EPR lze použít při připojení ke 100 % chladniček/výparníků, například k ochraně zboží před provozem v zimě
  4. Minimální výkonový poměr 50 %
  5. Při použití EPR musí být celkové zatížení systému vždy minimálně 2 kW
  6. Neexistují žádná omezení počtu použitých EPR

Pokud se v projektu využívá více jednotek ZEAS, připojte celou skupinu všech chladniček nebo výparníků se stejnou požadovanou teplotou odpařování ke stejné jednotce Zeas. Tím se dosáhne optimalizace účinnosti chladicího systému.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky