Které regulátory tlaku výparníku (EPR) lze použít s chladivem R410A?

EPR používané pro chlazení musí splňovat následující podmínky.

  1. PS ≥ 25 barů
  2. Pro recyklaci oleje není nutný žádný obtok
  3. EPR lze použít při připojení ke 100 % chladniček/výparníků, například k ochraně zboží před provozem v zimě
  4. Minimální výkonový poměr 50 %
  5. Při použití EPR musí být celkové zatížení systému vždy minimálně 2 kW
  6. Neexistují žádná omezení počtu použitých EPR

Pokud se v projektu využívá více jednotek ZEAS, připojte celou skupinu všech chladniček nebo výparníků se stejnou požadovanou teplotou odpařování ke stejné jednotce Zeas. Tím se dosáhne optimalizace účinnosti chladicího systému.