Z venkovní jednotky vystupuje voda nebo pára

Pokud je v režimu vytápění aktivována funkce odmrazování k odstranění námrazy, může vznikat voda nebo pára. Malé množství vody je rovněž vypouštěno během vytápění.