Skip to main content

Za chodu klimatizace se ozývá zvuk připomínající tekoucí vodu

Zvuk připomínající tekoucí vodu je způsoben chladicím médiem, které proudí uvnitř klimatizačního zařízení.
Může se vyskytnout v situaci, kdy je aktivována funkce rozmrazování v režimu vytápění.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky