Za chodu klimatizace se ozývá zvuk připomínající tekoucí vodu

Zvuk připomínající tekoucí vodu je způsoben chladicím médiem, které proudí uvnitř klimatizačního zařízení.
Může se vyskytnout v situaci, kdy je aktivována funkce rozmrazování v režimu vytápění.