Skip to main content

Za chodu klimatizace se ozývá zvuk připomínající ucházení vzduchu

Zvuk připomínající ucházení vzduchu je způsoben změnou směru proudění chladiva. Vzniká, když klimatizační jednotka přestane pracovat nebo je aktivována funkce rozmrazování v režimu vytápění.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky