Za chodu klimatizace se ozývá zvuk připomínající ucházení vzduchu

Zvuk připomínající ucházení vzduchu je způsoben změnou směru proudění chladiva. Vzniká, když klimatizační jednotka přestane pracovat nebo je aktivována funkce rozmrazování v režimu vytápění.