Skip to main content

7 nejdůležitějších otázek před instalací tepelného čerpadla

Investice do tepelného čerpadla je velkým rozhodnutím, které vám nepochybně může přinést mnoho výhod, ale před investicí je důležité probrat s instalatérem některé nejdůležitější aspekty. Sestavili jsme seznam nejdůležitějších otázek a odpovědí, které byste měli znát před investicí do tepelného čerpadla.

I když jste možná investovali spoustu času do vyhledávání všech potřebných informací pro správnou volbu tepelného čerpadla. Vždy je zapotřebí znát také názor zkušené a certifikované instalační firmy s kvalitním softwarem pro návrh výpočtu a právě tyto znalosti vám pomohou získat plně ucelený pohled na vaši investici do tepelného čerpadla a pochopení toho, co od něj můžete očekávat.

Nekvalitní instalace tepelného čerpadla může být nejen nebezpečná, ale také nákladná. Pokud není tepelné čerpadlo instalováno odborně a není optimalizováno pro účinnost při dlouhodobém používání, náklady se časem prudce zvýší v důsledku neúčinnosti a problémů s údržbou. Proto jsme před rozhodnutím investovat do tepelného čerpadla sestavili seznam otázek, které je důležité položit instalační firmě před konečným rozhodnutím.

Tyto otázky vám pomohou rozšířit vaše znalosti o tepelných čerpadlech, ale certifikované instalační firmy by díky nim měly být schopné prokázat své znalosti o produktu, být ohleduplní k vašim jedinečným podmínkám a potřebám a jasně odpovědět na otázky s argumentací založenou na faktech, což zajistí, že na konci bude řešení šité na míru vašim potřebám.

Je pro mě tepelné čerpadlo to pravé řešení?

Investice do tepelného čerpadla má mnoho výhod, nicméně nejedná se o univerzální řešení. Vzhledem k množství různých proměnných, které je třeba vzít v úvahu, a to jak z hlediska vašeho životního stylu, tak z hlediska potřeb vašeho domu, vždy existuje možnost, že tepelné čerpadlo není nejlepším řešením pro vaše potřeby a měli byste se poohlédnout po alternativách.

Při konzultaci s instalační firmou je důležité transparentně popsat všechny aspekty vaší situace: potřeby, stávající zařízení (pokud již nějaké máte), finance, očekávání, abyste získali co nejlepší radu, a pokud tepelné čerpadlo není tím správným řešením, tak jaké.

Který typ tepelného čerpadla je pro můj dům nejvhodnější a proč?

Pokud jste se již začali zajímat o tepelná čerpadla, možná jste si všimli, že tepelná čerpadla různých výrobců vypadají stejně a kromě občasné změny typu nebo názvu modelu dělají stejné věci. Tato změna typu a názvu je ve skutečnosti klíčová, protože i když jednotka může vypadat stejně, její vlastnosti se mohou značně lišit.

Budete chtít vědět, který typ tepelného čerpadla je pro vaše potřeby nejvhodnější, tj. nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda nebo tepelné čerpadlo země-voda, protože v závislosti na typu tepelného čerpadla musíte počítat s různými náklady, a také s různými postupy instalace. Poté se možná budete chtít poradit také, zda se rozhodnout pro tepelné čerpadlo, které má integrovaný zásobník vody, nebo zda je lepší mít samostatnou jednotku na ohřev teplé vody.

Je můj systém vysokoteplotní nebo nízkoteplotní?

Znalost toho, zda je váš současný systém (pokud jej již máte naplánovaný nebo je již ve vašem domě nainstalován) vysokoteplotní nebo nízkoteplotní, ovlivňuje nejen typ tepelného čerpadla, které je pro váš dům vhodné, ale také celkovou účinnost a výkon vašeho systému vytápění a ohřevu vody. Nízká nebo vysoká teplota je dána typy topných těles (radiátory, podlahové vytápění atd.), které v domě existují. Tradiční radiátory obvykle indikují potřebu vyšších teplot, zatímco podlahové vytápění spadá přímo do nízkoteplotní kategorie. Konvektory s tepelným čerpadlem, známé také jako fan-coily, jsou jakýmsi středem a spadají mezi vysokoteplotní i nízkoteplotní tepelná čerpadla.

Zjednodušeně řečeno, pokud by bylo instalováno vysokoteplotní tepelné čerpadlo, zatímco váš dům v současné době používá nízkoteplotní systém, vedlo by to k vysoké neefektivitě a zbytečným nákladům v důsledku toho, že tepelné čerpadlo spotřebovává více energie, než je potřeba pro vaše topná tělesa. Zároveň, pokud by byl nainstalován nízkoteplotní systém, zatímco dům pracuje s vysokoteplotním systémem, nikdy by nebylo předáno dostatečné množství tepla k efektivnímu vytápění vašeho domu, což by vedlo k velmi chladným večerům.

Proč a jak se liší náklady na instalaci?

Zjistit, co může způsobit, že se náklady na instalaci tolik liší, vám pomůže pochopit, jak se mohou pohybovat vaše vlastní náklady na instalaci. Instalace se mohou velmi lišit v závislosti na velikosti, ploše potřebné pro tepelné čerpadlo, kvalitě použitých materiálů, případných renovačních pracích, které budou nutné před instalací, a dalších modernizacích systému (nový kotel nebo topná tělesa), které je nutné provést před instalací zařízení.

Náklady na instalaci se mohou lišit podle toho, koho si vyberete. Některé instalační firmy budou dražší než jiné, někdy kvůli zkušenostem nebo odbornosti. Je dobré si nechat vypracovat několik cenových nabídek, a to nejen proto, abyste získali dobrou představu o tom, jaké budou průměrné náklady, ale také proto, abyste využili co nejvíce informací a rad. Vzhledem k tomu, že se zvolenou instalační firmou zůstanete z důvodu údržby v kontaktu po celé roky, je důležité vybrat si důvěryhodného partnera.

Bude efektivní provoz tepelného čerpadla vyžadovat stavební úpravy?

Vždy je dobré se zeptat, jaké stavební úpravy můžete potřebovat, abyste maximalizovali efektivitu. Přestože hrubý odhad lze provést na dálku, dobrá instalační firma vždy provede osobní návštěvu, než doporučí konkrétní systém tepelného čerpadla. Během návštěvy si prohlédne vaše stávající zařízení, prostor, který máte k dispozici, a v případě starších domů bude téměř jistě požadovat průzkum energetické účinnosti.

Výměna stávajících oken za okna s dvojitým nebo trojitým zasklením může výrazně zlepšit energetickou účinnost, ale největší význam pro zajištění maximální účinnosti bude mít vždy izolace. Novostavby mají obvykle lepší izolaci, protože při jejich stavbě jsou dodržovány vysoké legislativní normy. U starších domů je mnohem pravděpodobnější, že před instalací tepelného čerpadla budou mít velký přínos izolační práce v oblasti půdní vestavby a izolace stěn.

Mohu svůj dům chladit tepelným čerpadlem?

Ano, ale není to tak jednoduché. Především se při pokládání této otázky ujistěte, že váš instalatér nezačne mluvit o klimatizacích (které jsou považovány za tepelná čerpadla vzduch-vzduch). Pokud jde o tepelná čerpadla kategorie Home Comfort System, může být součástí schopností jednotky i chlazení, ale záleží na typu tepelného čerpadla a může vyžadovat další topná tělesa.

Chladný vzduch lze vyfukovat pomocí konvektorů tepelného čerpadla (známých také jako fan-coily). Ventilátorová jednotka nebo konvektor tepelného čerpadla může být namontován na stěně a funguje podobně jako klimatizace, jen je namísto speciální venkovní jednotky připojen ke stejnému systému jako podlahové vytápění. Konvektory s tepelným čerpadlem lze použít jak pro vytápění, tak pro chlazení a je třeba je instalovat jako doplněk k ostatním topným tělesům, které plánujete nebo máte ve svém domě nainstalovány.

Jakou kapacitu potřebuji a proč?

Větší neznamená vždy lepší, což platí zejména pro tepelné čerpadlo. Vědět, jaký výkon tepelného čerpadla by byl nejlepší, může znamenat rozdíl mezi tepelným čerpadlem, které poskytuje přesně to, co potřebujete, a příliš velkým tepelným čerpadlem, které pracuje s mnohem nižší účinností a využívá jen zlomek svého potenciálu.

Obecně platí, že největší vliv na potřebný výkon tepelného čerpadla má plocha, kterou chcete vytápět. Do hry ovšem vstupují i další faktory, jako je venkovní teplota, vnitřní teplota, tepelné ztráty, stáří nemovitosti, typ místnosti a velikost topného tělesa/radiátoru. Po stanovení všech těchto faktorů se tepelné čerpadlo dimenzuje tak, aby bylo schopno vyrovnat potřebu tepla bez ohledu na počasí a roční období.

 

Nyní, když znáte nejdůležitější otázky, které byste měli položit instalační firmě před investicí do tepelného čerpadla, jste připraveni učinit další krok při hledání nejefektivnějšího řešení vytápění a ohřevu vody pro váš domov. 

Nevíte, kde začít? 

Pomůžeme vám

Vyplňte formulář ještě dnes a jeden z našich odborníků se s vámi spojí, aby s vámi domluvil individuální konzultaci a probral, který systém vytápění, chlazení nebo ohřevu vody je pro váš dům a vaše potřeby nejvhodnější.

Případně se podívejte na naše Centrum řešení pro Domácnosti, kde najdete vše, co potřebujete vědět o vytápění, vytápění s klimatizací a tepelných čerpadlech.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky