Skip to main content

O ekologickém přechodu, dekarbonizaci a systémech HVAC

Díky změně klimatu je společnost stále citlivější na dopad, který jako lidé máme na svět, v němž žijeme. Potřeba zachovat a chránit životní prostředí vedla k vytvoření souboru pravidel, programů a opatření, která byla v průběhu let zavedena. Jedním z nich je Evropská zelená dohoda – soubor politik Evropské komise, jejichž cílem je dosáhnout klimatické neutrality Evropské unie (EU) do roku 2050.

Uhlíková neutralita je téma, které se dotýká mnoha různých odvětví, včetně stavebnictví.

Podle údajů Evropské unie je stavebnictví zodpovědné za přibližně 40 % spotřeby energie a 36 % emisí CO2 v EU.

Proto se Evropská unie v roce 2021 rozhodla sladit pravidla pro energetickou náročnost budov s Evropskou zelenou dohodou a dekarbonizovat do roku 2050 fond budov v EU.

 

Výzva pro odvětví HVAC

V této souvislosti byla klimatizace (chlazení a vytápění) označena za hlavní zdroj spotřeby energie (80 %) v budovách a globálního oteplování.

Tento scénář představuje velkou výzvu pro celé odvětví HVAC: jak nabídnout pokročilejší alternativy k tradičním technologiím klimatizování prostor, které pomohou dosáhnout cílů udržitelnosti.

Aby se tak stalo, musí odvětví HVAC vyvinout řešení chlazení a vytápění, která budou stále splňovat potřeby náročných projektů HVAC a zároveň:

  • budou spotřebovávat velmi nízké množství energie,
  • dokážou výrazně snížit emise CO2 a
  • budou používat chladiva, která mají nejmenší dopad na životní prostředí.

Vzhledem k tomu, že 40 % evropské spotřeby energie pochází z evropských budov a 80 % spotřeby energie v budovách je generováno klimatizačními a topnými systémy, je nutné tyto systémy vyvíjet tak, aby se snížila jejich spotřeba energie a z toho vyplývající dopad na životní prostředí. Toho lze dosáhnout pouze nahrazením tradičních systémů chlazení a vytápění účinnějšími řešeními, která snižují jejich dopad na životní prostředí tím, že mají nižší spotřebu energie ale i přímé a nepřímé emise.

 

Úsilí společnosti Daikin

Společnost Daikin nabízí spolehlivé a vysoce kvalitní produkty. Značka je v tomto odvětví známá také díky vývoji pokročilých technologií, jejichž cílem je minimalizovat dopad klimatizace na životní prostředí.

Od svého založení se společnost zaměřuje na vývoj technologií, které pomáhají řešit sociální a komunitní problémy a zároveň rozvíjet podnikání. Skupina se snaží splnit očekávání a udržet si důvěru po celém světě jako globální společnost, která podporuje lidské zdraví a pohodlí, vytváří nové hodnoty pro životní prostředí a zároveň snižuje dopad ze strany člověka. Proto společnost Daikin věnuje zvláštní pozornost vývoji udržitelných a vysoce účinných technologií a neustále pracuje na snižování dopadu výrobního procesu na životní prostředí.

Jako součást skupiny Daikin přistupuje společnost Daikin Applied Europe k udržitelnosti tak, že zajišťuje snížení spotřeby energie ve svých závodech a používá pouze certifikovanou zelenou energii, která pochází z obnovitelných zdrojů. To pomáhá zajistit co nejmenší vliv výrobního procesu na životní prostředí. 

Kromě toho jsou výrobky Daikin pro aplikovaný sektor, stejně jako výrobky pro rezidenční sektor, navrhovány tak, aby poskytovaly nejlepší výkon na trhu z hlediska energetické účinnosti.

Tento cíl je neustále sledován vývojem patentovaných technologií, které rovněž zvyšují výkon chladicích jednotek a tepelných čerpadel Daikin.

Například šroubový kompresor Daikin má optimalizovaný profil šroubu, který může pracovat s chladivy s nízkým GWP (potenciálem globálního oteplování) a zajišťovat velmi vysokou energetickou účinnost.

Více informací o jednošroubovém kompresoru Daikin s invertorem naleznete zde

Také technologie Daikin s invertorem, která je integrována v mnoha chladicích jednotkách a tepelných čerpadlech Daikin, snižuje spotřebu tím, že optimalizuje využití energie a eliminuje její plýtvání.

Více o tom, jak společnost Daikin poskytla technologii pro datové centrum s negativními emisemi CO2, naleznete zde

Všechna tato řešení mají za cíl pomáhat snížit dopad technologií HVAC na životní prostředí. Nabízejí technologie nové generace, které jsou o 32 % účinnější než tradiční technologie a s jejichž využitím mohou být topné systémy až o 30 % účinnější než tradiční technologie, jako jsou například kotle.

Společnost Daikin rozšiřuje svůj přístup k cirkulární ekonomice také na regeneraci chladiva.

V programu Loop by Daikin se chladiva jako R-410a, R134a a R-32 snadno odčerpají, zregenerují a mohou začít znovu používat, což eliminuje dopady likvidace chladiva na životní prostředí.

Více informací o programu Loop společnosti Daikin naleznete zde

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky