Skip to main content

O ekologickém přechodu, dekarbonizaci a systémech HVAC

Kvůli změně klimatu jsou instituce stále citlivější na to, jaký dopad mají naše činnosti na prostředí, ve kterém žijeme. Potřeba zachovat a chránit životní prostředí vedla k vytvoření souboru pravidel, programů a opatření, která byla v průběhu let zavedena. Jedním z nich je Zelená dohoda pro Evropu - soubor politik Evropské komise, jejichž cílem je, aby Evropská unie (EU) byla v roce 2050 klimaticky neutrální.

Uhlíková neutralita je téma, které se dotýká mnoha různých odvětví. Mezi ně patří i stavebnictví. Jak uvádí Evropská unie, stavebnictví je zodpovědné za přibližně 40 % spotřeby energie a 36 % emisí CO2 v EU. Z toho důvodu se Evropská unie v roce 2021 rozhodla sladit pravidla pro energetickou náročnost budov se Zelenou dohodou pro Evropu a dekarbonizovat fond budov v EU do roku 2050.

 

Odvětví HVAC čelí velké výzvě

V této souvislosti je klimatizace prostor (chlazení a vytápění) označována za hlavní zdroj spotřeby energie v budovách (80 %) a následně i globálního oteplování. Tento scénář vyzývá celé odvětví HVAC k řešení situace: nabídnout pokročilejší alternativy k tradičním technologiím klimatizace prostor, které pomohou dosáhnout cílů udržitelnosti.

 

Aby se tak stalo, je nutné, aby odvětví HVAC přišlo s řešeními chlazení a vytápění, která budou stále schopna splnit potřeby stále náročnějších projektů HVAC, a zároveň:

  • spotřebovávat velmi nízké množství energie
  • výrazně snížit emise CO2
  • používat chladiva, která mají nejmenší dopad na životní prostředí.

 

Vzhledem k tomu, že 40 % evropské spotřeby energie pochází z evropského fondu budov a 80 % spotřeby energie v budovách je generováno klimatizačními a topnými systémy, je nutné se na tyto systémy zaměřit, aby se snížila spotřeba energie a s ní spojený dopad na životní prostředí. Toho lze dosáhnout pouze nahrazením tradičních systémů chlazení a vytápění účinnějšími řešeními, protože energeticky účinnější systémy chlazení a vytápění mohou snížit dopad na životní prostředí snížením spotřeby energie a přímých i nepřímých emisí.

 

Úsilí společnosti Daikin

Společnost Daikin je kromě spolehlivosti a vysokých standardů spojených se značkou známá vývojem pokročilých technologií s cílem minimalizovat dopad HVAC odvětví na životní prostředí.

 

Od svého založení se společnost Daikin zaměřuje na vývoj technologií, které by mohly pomoci řešit sociální a společenské problémy a zároveň rozvíjet podnikání. Skupina usiluje o naplnění očekávání a udržení důvěry po celém světě jako globální společnost, která podporuje lidské zdraví a pohodlí a zároveň vytváří nové hodnoty pro životní prostředí a snižuje dopad člověka na životní prostředí. Proto společnost Daikin věnuje zvláštní pozornost vývoji udržitelných a vysoce účinných technologií a kromě toho pracuje na neustálém snižování dopadu na životní prostředí během výrobních procesů.

 

Přístup společnosti Daikin Applied Europe jako součásti skupiny Daikin k udržitelnosti začíná tím, že zajišťuje, aby továrny používaly co nejmenší množství energie, která je pouze certifikovaná zelená a vyrobená z obnovitelných zdrojů. To umožňuje zajistit, aby dopad výrobních procesů realizovaných v továrnách na životní prostředí byl co nejmenší.

 

Mimo jiné jsou Daikin nabízí řešení pro komerční budovy i rezidenční objekty, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon na trhu, pokud jde o energetickou účinnost. Tento cíl je neustále podporován vývojem patentovaných technologií, které zvyšují výkon chladicích jednotek a tepelných čerpadel Daikin.

 

To je například případ šroubových kompresorů Daikin, které díky optimalizovanému profilu šroubu mohou pracovat s chladivy s nízkou hodnotou GWP (Global Warming Potential) a vždy poskytují velmi vysokou úroveň energetické účinnosti.

 

A pak je to případ technologie Daikin Inverter, která je integrována do mnoha chladicích jednotek a tepelných čerpadel Daikin a umožňuje jim snížit spotřebu optimalizací využití energie a eliminovat plýtvání energií.

 

Všechna tato řešení mají pomoci snížit dopad technologií HVAC na životní prostředí a nabízejí technologie nové generace, které jsou o 32 % účinnější než tradiční technologie, a které mohou například pomoci navrhnout topné systémy, které mohou být až o 30 % účinnější než systémy založené na tradičních technologiích, jako jsou kotle.

Kromě technologií pak společnost Daikin tento přístup k oběhovému hospodářství rozšiřuje také o regeneraci chladiva.

Konkrétně díky programu Loop by Daikin lze chladiva, jako jsou R-410a, R134a a R-32, snadno regenerovat, obnovit a znovu použít, čímž se eliminuje dopad likvidace chladiva po skončení životnosti na životní prostředí.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky