Skip to main content

Technologie Streamer společnosti Daikin deaktivuje více než 99,9 % nového koronaviru (SARS-CoV-2)

Technologie Streamer a koronavirus

Společnost Daikin potvrzuje účinnost své patentované technologie Streamer, která úspěšně deaktivuje více než 99,9 % nového koronaviru (SARS-CoV-2) po 3 hodinách ozařování viru.

Studii vykonala společnost Daikin Industries Ltd. ve spolupráci s profesorem Shigeru Kyuwa z katedry Biomedical Science na univerzitě v Tokiu a skupinou výzkumníků, vedenou profesorem Shigeru Morikawa z katedry Microbiology na univerzitě Okayama University of Science.

Streamer

Výsledky pokusu

Výzkumný tým provedl pokus, při kterém byly viry po dobu 3 hodin ozařovány technologií Daikin Flash Streamer.

Výsledky tohoto experimentu ukázaly, že:

  • Výboj Flash Streamer deaktivoval po 1 hodině ozařování 93,65 % koronaviru (SAR-CoV-2)

  • Výboj Flash Streamer deaktivoval po 3 hodinách ozařování 99,97 % koronaviru (SAR-CoV-2)

Zdroj: „Ve studii je uveden inaktivační účinek plazmového iontového generátoru (Daikin Streamer) na SARS-CoV-2,“ řekl Shigeru Morikawa, z katedry Veterinary Medicine, Microbiology Course, na univerzitě Okayama University of Science
Graf přežití viru covid19

Zde popsané testy se týkají pouze patentované technologie Streamer. Účinky produktů vybavených technologií Streamer nebo účinky ve skutečném prostředí se mohou lišit. Další informace o produktech Daikin obsahujících technologii Streamer naleznete v příslušných informacích o produktu.

O technologii Streamer

Technologie Streamer, vyvinutá společností Daikin v roce 2004, provádí oxidační rozklad škodlivých látek. Výboj Streamer je typ plazmového výboje s inovativní technologií čištění vzduchu, která stabilně generuje vysokorychlostní elektrony.

Jeho schopnost oxidačního rozkladu je mnohem vyšší než u konvenčního plazmového výboje (doutnavého výboje). Navíc v kombinaci se složkami vzduchu mají tyto vysokorychlostní elektrony schopnost silného oxidačního rozkladu, který nepřetržitě odstraňuje pachy, bakterie a látky znečišťující ovzduší ve vnitřních prostorách, jako je formaldehyd.

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky