Skip to main content

Komerční tepelná čerpadla jsou zásadní pro snahy EU v oblasti udržitelnosti

Tepelná čerpadla mohou zlepšovat energetickou náročnost obchodních prostorů. Snahy EU v oblasti udržitelnosti můžeme podpořit díky schopnosti dosáhnout vysokých teplot vody, nižší energetické náročnosti budov a nižších provozních nákladů.

Evropská unie je odhodlána více než kdykoli předtím snížit energetickou náročnost budov a dosáhnout svých ambiciózních cílů v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí, tzn. snížit do roku 2030 množství skleníkových plynů o 55 % (oproti hodnotám z roku 1990).

V rámci evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) se v EU zavádí řada nařízení a iniciativ, které mají být v souladu s touto dlouhodobou strategií.

Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) byla přijata v souladu s proslulým Kjótským protokolem, který byl spouštěcím prvkem všech snah v oblasti udržitelnosti. Jednalo se o první globální opatření schválená s cílem změnit návyky světové populace v oblasti spotřeby energie.

V současnosti jednotlivé země urychlují zavádění předpisů a lhůt, aby snahy v oblasti udržitelnosti dosáhly vytyčených cílů:

Pro nové budovy:

  • Všechny nové budovy v EU musí být budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). To znamená, že všechny nové budovy postavené od roku 2021 musí mít velmi nízkou energetickou náročnost a používat ve velké míře zdroje obnovitelné energie.
  • Velká Británie oznámila zákaz všech plynových kotlů v nově postavených budovách od roku 2025.
  • Německo oznámilo přísná pravidla, kvůli nimž bude téměř nemožné používat systémy vytápění, které nevyužívají obnovitelnou energii.
  • Maďarsko ukládá povinnost navrhovat nové budovy tak, aby minimální podíl obnovitelné energie v rámci chlazení a vytápění činil 25 %.

Stávající budovy

Po zavedení pravidel energetické náročnosti budov do stavebních předpisů jednotlivých států mají dnes budovy jen poloviční spotřebu energie ve srovnání s typickými budovami z 80. let 20. století, ale neefektivní budovy jsou v celé EU stále zodpovědné za 50 % celkové spotřeby energie a za 36 % emisí skleníkových plynů.

Je zřejmé, že ačkoli se společnost ubírá v oblasti nových nemovitostí správným směrem, k dosažení ambiciózních cílů EU, tedy mít do roku 2050 fond budov s vysokou energetickou účinností a bez uhlíkové stopy, nebude stačit pouze zaměření na nové budovy.

V důsledku toho bude nutné zrenovovat 97 % budov, což z iniciativy „Renovace budov podporující ekologičtější životní styl“ činí jeden z klíčových programů Komise EU.

  • V rámci směrnice o obnovitelných zdrojích energie mají nyní země EU povinnost stanovit nákladově optimální minimální požadavky na energetickou náročnost budov. Tato směrnice se kromě nových budov vztahuje i na stávající budovy procházející rozsáhlou rekonstrukcí a na výměnu nebo modernizaci prvků budov, jako jsou systémy vytápění a chlazení, střechy a stěny.

Velká část stávajících komerčních budov, jako jsou hotely a kancelářské budovy, používá v současnosti fosilní paliva k vytápění prostřednictvím plynových kotlů. Důvodem jsou především nižší ceny plynu ve srovnání s cenami elektrické energie a předpokládaná potřeba vyšší teploty vody v okruhu u starých budov se špatnou izolací.

Vhodným řešením pro rekonstruované komerční budovy se však čím dál rychleji stávají tepelná čerpadla, která nabízejí schopnost dosáhnout vysokých teplot vody, nižší energetické náročnosti, nižších emisí CO2 a nižších provozních nákladů.

Dotace na řešení

Vlády naštěstí chápou, že v současné ekonomické situaci mohou vysoké náklady mnoha majitelům objektů zabránit v instalaci, modernizaci nebo výměně celých systémů HVAC-R za systémy s tepelnými čerpadly. V celé EU jsou stále častěji dostupné dotace na podporu financování instalace tepelných čerpadel do obytných domů.

Pokud jde o komerční trh, jednotlivé státní správy také postupně začínají podporovat podnikatele a stále častěji jim poskytují dotace pro jejich komerční projekty. Zde je několik příkladů:

  • Rakousko nabízí pokrytí až 20 % nákladů na pořízení tepelných čerpadel s výkonem nad 100 kW.
  • Slovinsko a Chorvatsko podporují využívání tepelných čerpadel v nových i rekonstruovaných nebytových prostorech.
  • Francie zavedla iniciativy na výměnu kotlů na fosilní paliva za systémy s nízkými emisemi uhlíku, protože se v nadcházejících letech chystá jejich úplný zákaz.
  •  

Jako klíčový hráč v oboru HVAC-R jsme odhodláni pomáhat při utváření globální budoucnosti s nulovou uhlíkovou stopou. Naším cílem je pomáhat majitelům firem činit informovaná rozhodnutí a podporovat je při přechodu na účinnější obnovitelná řešení HVAC-R, která mohou jejich budovy proměnit na ekologičtější prostory splňující všechny nejnovější předpisy.

Společnost Daikin může v rámci svých služeb nabídnout jak prohlídku a doporučení, tak instalaci zařízení a pomoc při orientaci ve složitých dotačních programech. Nabízíme široké portfolio výrobků a naše tepelná čerpadla s chladivem R32 s nízkým potenciálem globálního oteplování využívají obnovitelnou energii, a představují tak novou příležitost ke snížení ekologické stopy systémů vytápění a chlazení.

Tato zařízení jsou navržena speciálně k vytápění různých prostorů včetně hotelů, nemocnic, kanceláří, obchodních středisek a průmyslových závodů a mohou nabídnout topné a chladicí výkony od 16 kW do 650 kW. Díky tomu jsou tepelná čerpadla jedním z nejjednodušších a nejrychlejších řešení pro dosažení globálních cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

Více informací o řešeních s tepelnými čerpadly pro komerční aplikace najdete na adrese: https://www.daikin-ce.com/en_us/product-group/chillers/chiller-and-heat-pump-series.html

 

 

Citace:

1 https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_en

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky