Skip to main content

Náklady na provoz klimatizace pro vytápění

Změny cen energií vedly k tomu, že se stále více lidí zajímá o to, zda by neměli přejít na alternativní řešení vytápění domácností, která mají pověst zařízení s vysokou účinností a využívají obnovitelné zdroje energie. Přechod z tradičního systému vytápění na něco, co je k planetě šetrnější, jako je klimatizace, je velké rozhodnutí, takže je důležité nejprve zvážit všechna fakta a spočítat si některá čísla.

Klimatizace vs. plynové vytápění

Klimatizační jednotky jsou nyní považovány spíše za zařízení, které umí vytápět, a ne pouze chladit. Plynové vytápění využívá spalování neobnovitelných fosilních paliv k ohřevu vody, která se pak čerpá do radiátorů v domě, zatímco klimatizace využívá především obnovitelnou tepelnou energii, a má tedy menší dopad na životní prostředí. Moderní klimatizace jsou známé svou vysokou energetickou účinností; společnost Daikin vyvíjí a zdokonaluje technická řešení, jako je invertorová technologie a systémy řízení kompresoru, ventilátoru a expanzního ventilu, což vede k dalšímu snížení spotřeby energie.

Účinnost systémů

Nový plynový kotel má účinnost přibližně 93 %. To znamená, že na každou jednotku primární energie, v tomto případě zemního plynu, kotel přemění přibližně 93 % této energie na teplo. Postupem času se účinnost snižuje a kotel starší 10 let může mít účinnost pouze kolem 85 %. To znamená, že váš kotel musí pracovat intenzivněji a spotřebovat více energie na vytvoření stejného množství tepla, a proto vás jeho provoz bude stát více.  

U klimatizačních zařízení se používá hodnocení SCOP a SEER, které lze nalézt na energetickém štítku a které upozorňuje na energetickou účinnost výrobku.

  • SCOP je sezónní koeficient výkonnosti. Jedná se o poměr mezi tepelnou energií předanou do místnosti a požadovaným příkonem. SCOP představuje účinnost měřenou v průběhu celé topné sezóny (tj. v zimě), aby poskytl realističtější pohled na spotřebu energie v důsledku změn teploty a denního používání.
  • SEER je sezónní ukazatel energetické účinnosti a používá se jako hodnocení chladicí schopnosti klimatizace, podobně jako SCOP, které vyjadřuje účinnost chlazení během celé chladicí sezóny.

Abyste pochopili, co tato čísla znamenají, klimatizační jednotka s hodnotou SCOP 4 přenese do domu přibližně čtyřikrát více tepla z venkovního vzduchu na každou jednotku spotřebované elektrické energie. Stejně jako u většiny systémů hodnocení platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší účinnost. Pokud se podíváme na klimatizační zařízení pro vytápění, hodnocení A+++ bude mít SCOP vyšší než 5,10, zatímco zařízení s hodnocením A bude mít SCOP mezi 3,40 a 4,00.

Kolik stojí provoz klimatizace?

Zatímco porovnání jedné klimatizace s druhou je díky hodnotám účinnosti poměrně jednoduché, odpověď na otázku "kolik stojí provoz klimatizace?" může být obtížnější. Jasnějším způsobem, jak pochopit náklady, je porovnat náklady na provoz klimatizace s náklady na plynové vytápění.

V následující tabulce je na základě regulovaných cen za energie platných od 1. 1. 2023 uvedeno, kolik jsou očekávané provozní náklady u stávajícího nekondenzačního plynového kotle v porovnání s pořízením a provozováním nového kondenzačního kotle nebo právě v porovnání ceny instalace a provozu systému Multi+. Pokud máte starý nekondenzační kotel, pak jsou úspory se systémem multi+ značné a prostá návratnost investice se pohybuje kolem 5ti let. Pokud byste se rozhodli investovat do kondenzačního plynového kotle, pořizovaní cena je nižší, nicméně provozní náklady oproti systému Multi+ téměř dvojnásobné. Po započítání ceny investice do zřízení nového zdroje je I zde prostá návratnost investice cca 5 let. 

Domácí topné zařízení

Náklady na jednotku a instalaci

(KČ, bez DPH)

 

Celkové roční náklady na energie

Dům 7 kW, Praha

Celkové náklady za prvních 5 let

(Kč, bez DPH)

Celkové náklady na 10 let provozu

 

Stávající nekondenzační kotel (75% účinnost)

Stávající zdroj 

75 700 Kč

378 500 Kč

757 000 Kč

 

Nový kondenzační kotel (95% účinnost)

100 000 Kč

59 800 Kč

399 00 Kč

718 000 Kč

 
Klimatizační systém Multi+ (SCOP 4,63)

230 000 Kč

28 800 Kč

374 000

518 000 Kč

 

Na základě údajů v této tabulce můžete také porovnat účinnost a hodnocení SCOP jednotlivých typů ohřívačů, což je další ukazatel úspory provozních nákladů. Zatímco nový kondenzační kotel bude mít účinnost přibližně 93 % a přemění 93 % spotřebované energie na teplo, nový klimatizační systém multi+ má hodnocení SCOP 4,63, takže na každou jednotku spotřebované energie předá více než čtyřikrát více tepelné energie z venkovního vzduchu do vašeho domova.

Co je třeba vzít v úvahu při posuzování provozních nákladů klimatizace?

Je důležité si uvědomit, že skutečné náklady na instalaci a provoz klimatizace pro vytápění závisí na mnoha různých faktorech, které se u každého člověka a v každé domácnosti liší.

  • Typ zvolené klimatizační jednotky

Některé klimatizační jednotky mají vyšší energetickou účinnost než jiné, ale musíte také zvážit vlastnosti a funkce, které pro vás budou nejpřínosnější, a úroveň komfortu, které chcete dosáhnout.

  • Velikost vytápěného prostoru

Musíte si vybrat klimatizaci, která má vhodnou velikost pro vaši místnost. Tomu se říká topný výkon klimatizace. Pokud má klimatizace s příliš vysokým výkonem, je předimenzovaná, a i když může rychleji ohřát místnost, spotřebuje také více energie a způsobí větší kolísání skutečné teploty v místnosti oproti požadované teplotě v místnosti. Na druhou stranu poddimenzovaná klimatizace nemusí místnost vůbec vyhřát, proto je důležité mít správnou velikost, pokud chcete, aby byla účinná.

  • Počet vytápěných místností

Čím více klimatizačních jednotek nainstalujete, tím vyšší budou náklady na jejich provoz. Multisplit systém spojuje až pět vnitřních jednotek s jednou venkovní jednotkou, což je ekonomičtější a efektivnější varianta, pokud potřebujete klimatizaci na více místech. Další možností je systém multi+, který umožňuje připojit až tři klimatizační jednotky a zásobník teplé vody.

  • Teplota, které chcete dosáhnout.

Individuální preference se liší, takže pokud máte rádi doma příjemnou teplotu 25° C, budou vaše provozní náklady výrazně vyšší, než když máte termostaty nastavené na chladnějších 20° C.

  • Kde žijete

Podnebí, ve kterém žijete, ovlivňuje, jak často a jak dlouho bude klimatizace pracovat v režimu vytápění, stejně jako množství tepla, které musí vyprodukovat, aby se ve vašem domě udržela příjemná teplota. Vliv může mít i typ domu, ve kterém žijete. Byt obklopený dalšími domy může vyžadovat méně vytápění než samostatně stojící dům.

  • Kvalita izolace vašeho domu

Dobře izolovaný dům pomůže udržet teplo v místnosti, takže klimatizační jednotka nebude muset spotřebovávat tolik energie. Udržovat teplo v místnosti pomáhá také zavírání dveří a oken.

  • Údržba

Pravidelné čištění a každoroční servis zajistí, že vaše klimatizace zůstane ve špičkovém stavu a bude fungovat efektivně.

 

 

Vzhledem k tomu, že náklady na energii jsou stále vysoké, a že se snažíme odklonit od používání fosilních paliv pro vytápění domů, je klimatizační systém bezpochyby nákladově efektivní a k planetě šetrnou alternativou tradičního vytápění.

Chcete-li získat další informace nebo prodiskutovat možnosti alternativního vytápění, kontaktujte nás.

 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky