Skip to main content

Příručka k tepelným čerpadlům pro začátečníky

Než si domů pořídíte tepelné čerpadlo, potřebujete zjistit, které je to pravé právě pro vás. Příručka společnosti Daikin k tepelným čerpadlům vám pomůže lépe pochopit základní technické aspekty tepelných čerpadel, abyste se mohli informovaně rozhodnout.

Tepelná čerpadla jsou čím dál oblíbenější volbou pro potřeby vytápění a chlazení v domácnosti. Jejich flexibilita, účinnost, dlouhodobá návratnost investic a menší dopady na životní prostředí jsou pouze některé důvody, proč chtějí majitelé domů nahradit stávající řešení využívající fosilní paliva tepelnými čerpadly poháněnými obnovitelnou energií. 

Zároveň platí, že vlády stále aktivněji prosazují dlouhodobou udržitelnost a začínají zavádět strategie, které mají vést k dosažení uhlíkové neutrality. Je tedy zřejmé, že tepelná čerpadla jsou řešením budoucnosti.

Proniknout do vnitřních mechanismů tepelných čerpadel a rozhodnout se, zda je pro vaši domácnost správným řešením, není vůbec snadné. Proto vám níže nabízíme odpovědi na některé nejdůležitější otázky, se kterými se můžete setkat, když začnete o tepelných čerpadlech poprvé uvažovat. 

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je v podstatě cokoli, co z jednoho zdroje absorbuje energii a z jiného zdroje ji s požadovanou teplotou odevzdává. Ve vaší domácnosti najdete řadu tepelných čerpadel, například ledničku nebo sušičku. Z hlediska takzvaných řešení domácího komfortu nebo systémů HVAC je tepelné čerpadlo kompletní systém pro správu vytápění, chlazení a přípravy teplé vody v domácnosti. Funguje v podstatě jako „prostředník“ spravující stávající jednotky ve vaší domácnosti používané k vytápění, chlazení nebo přípravě teplé vody.

Tepelné čerpadlo se obvykle skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Venkovní jednotka použije energii (buď teplo, nebo chlad) odebranou ze vzduchu, země nebo vody, odešle ji do vnitřní jednotky, ve které dojde ke změně teploty a která na vyžádání zajistí vytápění, chlazení a přípravu teplé vody (v závislosti na typu připojených těles nebo jednotek).

Jak tepelná čerpadla fungují?

Ve snaze zjednodušit určité komplikované technické detaily lze princip fungování tepelného čerpadla nejlépe popsat jako okruh, který odebírá dostupné teplo ze země nebo vzduchu kolem vašeho domu a upravuje ho na užitečné teploty, které jsou nutné k vytvoření teplého vzduchu nebo vody pro účely prostorového a ústředního vytápění a k přípravě teplé vody pro ústřední vytápění a zásobování teplou vodou.

Tepelné čerpadlo lze připojit podobným způsobem jako kotel na fosilní paliva k jiným systémům vytápění, například k radiátorům, podlahovému vytápění a systémům pro přípravu teplé vody. Tepelné čerpadlo se odlišuje způsobem výroby tepla, nikoli jeho distribucí – místo spalování paliva používá tepelné čerpadlo k výrobě tepla proces odpařování a kondenzace chladiva.

Jaké typy tepelných čerpadel existují? 

Existuje několik různých typů tepelných čerpadel a výběr toho pravého právě pro vás bude do značné míry záviset na typu vaší nemovitosti a na vaší stávající topné soustavě. Pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda je například nejvýhodnější, když se používá v kombinaci se systémem podlahového nebo teplovzdušného vytápění, protože tyto systémy vyžadují nižší teplotu vody.

Novostavby, energeticky účinné budovy a náhrada systémů elektrického vytápění:

Nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda budou poskytovat vytápění, teplou vodu a případně i chlazení. Druhou, méně  nákladnou možností, která se snadno instaluje, jsou tepelná čerpadla vzduch-vzduch, běžně známá jako klimatizace. Obě varianty využívají energii z okolního vzduchu, díky níž poskytují energeticky účinný způsob vytápění i chlazení.

Geotermální tepelná čerpadla mají vysokou účinnost a z hlediska nákladů představují efektivní variantu u novostaveb, kde může instalace bez větších narušení probíhat souběžně se stavebními pracemi.

Připojení ke stávajícím systémům a starším radiátorům:

Za účelem připojení ke stávajícím potrubním systémům a starším radiátorům, které vyžadují vyšší teplotu než moderní systémy vytápění, jsou ideálním řešením vysokoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda. Tato tepelná čerpadla mohou poskytovat vytápění, teplou vodu a případně i chlazení (nejsou-li připojena k radiátorům) a použití vody jako média pro přenos energie zaručuje dosažení optimálního komfortu.

Renovace a náhrada starých plynových kotlů:

Při renovaci nemovitosti a při výměně plynového kotle jsou ideálním řešením hybridní tepelná čerpadla. Jedná se o všestrannou a hospodárnou variantu, protože tato tepelná čerpadla jsou poháněna optimální kombinací vzduchu, elektrické energie a plynu v závislosti na sezonních podmínkách a cenách energií. 

Jsou tepelná čerpadla šetrná k životnímu prostředí?

Tepelná čerpadla jsou poháněna zejména obnovitelnou energií. Tepelná čerpadla hned po instalaci 100% pokrývají veškerou potřebu vytápění a přípravy teplé vody s mnohem vyšší účinností než kotel na fosilní paliva. Díky tomu jsou tepelná čerpadla jedním z nejhospodárnějších a nejekologičtějších řešení vytápění, která jsou v současné době k dispozici. Pokud jsou navíc tepelná čerpadla napájena obnovitelnou energií ze sítě nebo prostřednictvím solárního fotovoltaického systému, mohou vám poskytovat veškeré potřebné teplo bez jakýchkoli emisí souvisejících s jejich provozem. 

Vyplatí se investice do tepelných čerpadel?

Instalace systému tepelného čerpadla bude na začátku bezpochyby vyžadovat značnou investici, která je obvykle vyšší než u instalace standardního kotle na fosilní paliva. Velikost investice závisí na několika faktorech, jako jsou velikost domu, typ tepelného čerpadla a druh zařízení, ke kterým bude tepelné čerpadlo připojeno (např. radiátory).

Navzdory této investici se vám tepelné čerpadlo vyplatí – tyto náklady se vám vrátí v podobě pohodlí, spolehlivosti a nižších účtů za energii po celou dobu jeho životnosti. Každý kW elektrické energie spotřebované tepelným čerpadlem vyprodukuje 3–4 kW obnovitelného tepla ze vzduchu – to je o 300–400 % vyšší účinnost. Tepelná čerpadla pracují s vyšší účinností, když je dům dobře izolovaný. Chcete-li tedy dosáhnout maximálních hodnot účinnosti, je důležité zvážit vhodnou izolaci a zajistit dům proti průvanům.

Instalace nového systému vytápění je bezpochyby velké rozhodnutí –může narušit domácí prostředí, a pokud nejste dobře připraveni, náklady na ni se mohou rychle navyšovat. Z dlouhodobého hlediska však instalace systému tepelného čerpadla za vynaloženou investici i práci stojí, protože nové tepelné čerpadlo bude sloužit vám i vaší rodině po mnoho následujících let.

Najděte si to pravé tepelné čerpadlo právě pro vás – zde si můžete prohlédnout řadu tepelných čerpadel Daikin.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky