Skip to main content

Chlazení tepelným čerpadlem

Každý rok se zdá, že léto je čím dál teplejší. Takže i v zemích, kde dříve na přežití horka za teplého slunečného dne stačilo otevřít okna dokořán, stále více světové populace zjišťuje, že musí hledat jiné způsoby, jak udržet teplotu doma na snesitelné úrovni. Jako první většinu lidí napadne pořídit si klimatizaci. To však není jediná možnost a navzdory názvu můžete pro chlazení vašeho domova zvážit také tepelná čerpadla.

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo nevyrábí teplo ze spalování paliva, ale přenáší energii z jednoho místa na druhé. Takže zatímco se obvykle tepelné čerpadlo používá k získávání tepla zvenčí, přivádí se dovnitř pro vytápění a ohřev vody, některá nabízejí také opak, chlazení vašeho domu. Tepelné čerpadlo musí být připojeno k topným tělesům uvnitř vašeho domova, aby přenášelo odsávané teplo, a typ topného tělesa určí funkčnost a účinnost tepelného čerpadla buď pro chlazení, nebo ohřev vzduchu či vody.

Různé typy tepelných čerpadel

Jak názvy napovídají, tepelné čerpadlo vzduch-voda získává energii ze vzduchu a geotermální tepelné čerpadlo získává energii ze země. Vzhledem k tomu, že teplota země zůstává přiměřeně stabilní, jsou mimořádně účinná a spolehlivá po celý rok. Oba typy tepelných čerpadel lze kombinovat s různými topnými tělesy, jako jsou radiátory, podlahové vytápění a ventilátorové konvektory, nazývané také konvektory tepelných čerpadel.

Dalším typem je hybridní tepelné čerpadlo. Využívá technologii tepelného čerpadla vzduch-voda spolu s plynovým kondenzačním kotlem. Automaticky určuje nejekonomičtější nebo energeticky nejúčinnější kombinaci. Tato varianta může být také použita s multisplit systémem pro chlazení, vytápění a ohřev vody.

Jak tepelné čerpadlo chladí? 

Z technického hlediska může tepelné čerpadlo chladit obrácením procesu přenosu tepla z jednoho místa na druhé. Ne všechna tepelná čerpadla mají schopnost chlazení, proto před výběrem modelu tepelného čerpadla nezapomeňte na webových stránkách vybraného výrobce nebo po konzultaci s instalatérem hledat konkrétní typ. Jakmile je technická část vyřešena, vše závisí na tom, k jakým topným tělesům je připojíte. Zatímco některé mají pouze funkce vytápění, tj. radiátory, jiné mohou nabídnout větší pružnost, například konvektory s tepelným čerpadlem (také známé jako ventilátorové konvektory), které jsou skvělé pro chlazení a dobré pro vytápění.

Jaké typy otopné soustavy lze použít k chlazení tepelným čerpadlem?

Jak již bylo řečeno výše, tepelná čerpadla jsou kompatibilní s řadou topných i chladicích těles, které mohou udržovat příjemnou teplotu ve vaší domácnosti po celý rok. V chladnějším počasí je tepelné čerpadlo nastaveno tak, aby různé zářiče domov vytápěly, zatímco v teplejším počasí lze dosáhnout chladicího účinku, potenciálně prostřednictvím stejných těles.

Ventilátorové konvektory nebo konvektory s tepelným čerpadlem

Základem konvektoru s tepelným čerpadlem (známého také jako ventilátorový konvektor) je tepelný výměník (cívka) s ventilátorem. To je obecně považováno za nejvšestrannější zářič pro tepelná čerpadla. Při nastavení na chlazení bude tepelné čerpadlo čerpat chlazenou vodu přes konvektor s tepelným čerpadlem. Když ventilátory nasávají teplý vzduch z místnosti přes tepelný výměník, studená voda uvnitř ochlazuje vzduch. Tento ochlazený vzduch se pak rozptýlí zpět do místnosti, čímž se snižuje teplota.

Podlahový potrubní systém

Každý zná konceptem podlahového vytápění, ale možné je i podlahové chlazení. Tepelné čerpadlo lze nastavit tak, aby potrubím v podlaze hnalo chlazenou vodou a udržovalo tak podlahovou plochu chladnou. Jak přes ni prochází teplý vzduch z místnosti, chladnější povrch podlahy absorbuje tepelnou energii ze vzduchu a snižuje teplotu v místnosti. Rovnoměrný rozvod a stabilní teplota vytvořená podlahovým chlazením z něj činí zajímavou volbu. Při používání potrubí v podlaze k chlazení však existují určitá omezení.  Nejdůležitější je zabránit vzniku kondenzace na podlaze. Dalším hlediskem je to, zda je studená podlaha ve vašem domě příjemná.

Klimatizační zařízení

Některá hybridní tepelná čerpadla (kombinace plynového kotle a tepelných čerpadel vzduch-voda) mají také schopnost připojení k venkovní multi-jednotce. Vzniká tak systém spojující vnitřní klimatizace s dalšími, tradičnějšími topnými nebo teplovodními zářiči. Klimatizace jsou nejčastěji známé pro své chladicí funkce, ale mohou být také dobrou volbou pro vytápění vnitřních prostor.

Představuje tepelné čerpadlo účinnou metodu chlazení vašeho domova?

Vzhledem k prudce stoupajícím cenám energií v Evropě můžete nabýt dojmu, že nyní není čas na investice nového systému vytápění a chlazení. Tepelné čerpadlo je však ve skutečnosti velmi účinným řešením a nyní, více než kdy jindy, je vhodný čas na zvážení jeho instalace.

Tepelná čerpadla pracují s využitím obnovitelné energie z prostředí. U tepelného čerpadla vzduch-voda můžete očekávat, že bude pracovat s přibližně 75 % obnovitelné energie, bezplatná a neomezená dodávka, a pouze asi 25 % energie potřebné k provozu jednotky bude pocházet z elektřiny. Tepelná čerpadla se zemním zdrojem jsou ještě účinnější, přičemž 80 % obnovitelné energie se získává ze země a potřebuje pouze 20 % elektřiny. Na každé tři až čtyři kilowatty tepla se spotřebuje jeden kilowatt elektřiny. To znamená výkonovou účinnost přibližně 300–400 % ve srovnání se standardním systémem na fosilní paliva.

Další pokročilá technologická řešení pomohla tepelným čerpadlům Daikin dosáhnout hodnocení energetické účinnosti až A+++. Místo opakovaného zastavování a spouštění motoru během celého procesu chlazení se použije technologie střídače, který zajistí, že otáčky kompresoru, ventilátoru a vodního čerpadla se podle potřeby upraví tak, aby udržovaly požadovanou teplotu, což je energeticky mnohem účinnější.

Pět hlavních výhod použití tepelného čerpadla pro váš domov

  1. Tepelná čerpadla jsou energeticky účinná a pomáhají snižovat účty za palivo.
  2. Můžete zmenšit svoji uhlíkovou stopu. Vzhledem k tomu, že většina energie spotřebované tepelným čerpadlem pochází z obnovitelných zdrojů, nedochází k přímému využití fosilních paliv, takže nevznikají žádné místní emise oxidu uhličitého nebo oxidů dusíku, což vede k mnohem menšímu dopadu na životní prostředí.
  3. Tepelná čerpadla mají dlouhou životnost.
  4. Tepelná čerpadla se snadno používají pomocí jednoduchého ovládání. Jednotky Daikin lze připojit k domácí síti, takže pomocí aplikace Onecta můžete ovládat termostat a nastavit časovače pro jednotlivé místností. Můžete dokonce použít hlasové ovládání pomocí Amazon Alexa nebo Google Asistant.
  5. Tepelné čerpadlo je skvělé nejen pro chlazení vašeho domova, ale je celoročním řešením, které může chladit, topit a zajišťovat ohřev vody.

Společnost Daikin má ucelenou řadu vysoce výkonných, energeticky účinných tepelných čerpadel s možnostmi, které vyhoví vašim potřebám i vašemu domovu.

Další informace o řadě tepelných čerpadel značky Daikin naleznete zde.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky