Skip to main content

Kotlíkové dotace

Pokud měníte starý kotel (I. a II. emisní třídy) za nový, od ledna 2022 můžete na svém krajském úřadě zažádat o tzv. kotlíkovou dotaci. Podpora však bude poskytována i zpětně, tj. na výměny realizované od 1. 1. 2021, a to až ve výši 95 % nákladů spojených s výměnou zdroje tepla.

Na co je dotace určena?

Dotace je určena na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva (1. a 2. emisní třídy). Vyměnit je můžete za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, za tepelné čerpadlo, nebo kondenzační plynový kotel.

Kotlíkové dotace nyní podporují i výměny kotlů v bytových domech a trvale obývaných rekreačních objektech. Prostředky bude možné vyplácet i zálohově, tedy před samotným nákupem nového zdroje vytápění.

Nová vlna kotlíkových dotací představuje poslední možnost, jak získat příspěvek na výměnu těchto starých kotlů. Jejich provoz musí být podle zákona o ochraně ovzduší ukončen nejpozději do 31. 8. 2022, pak hrozí pokuta ve výši 50 000 Kč. Od pokuty vás ale může zachránit právě podaná žádost o kotlíkovou dotaci.

Kdo může o dotaci zažádat?

Kotlíkové dotace se nově zaměřují jen na nízkopříjmové domácnosti, jejichž čistý roční příjem na jednoho člena domácnosti (včetně dětí a studentů) nepřesáhne 170 900 Kč. Patří sem také všichni senioři, nezávisle na jejich reálném příjmu.

Jak velkou dotaci mohu získat?

Výše dotace je odstupňována podle typu nově pořízeného zdroje. Maximální výše dotace na tepelné čerpadlo je u nízkopříjmových skupin obyvatel zastropována na 180 000 Kč (95 % nákladů).

Na jaké tepelné čerpadlo mi bude dotace přiznána?

Tepelné čerpadlo musí být zapsané v seznamu podporovaných zdrojů a musí jej nainstalovat kvalifikovaná firma s platným osvědčením, v opačném případě vám nebude dotace uznána. Naše nízkoteplotní tepelná čerpadla Daikin Altherma splnila náročné požadavky pro zařazení do programu kotlíkových dotací. Musela doložit platné certifikáty, které ověřovaly účinnosti i hlučnosti jednotek. Seznam zapsaných jednotek Daikin s platnými SVT kódy najdete na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Kdo bude dotaci poskytovat?

Dotace budou občanům vyplácet krajské úřady. Doporučujeme vám informovat se tedy o podrobnostech právě na krajských pracovištích.

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky