Rev A - Aktualizace RN DACE-330-1100

Původně dostupné vstupní signály v ohřívačích GSIEKA nebyly kompatibilní s výstupními signály jednotek VAM-J. Dodavatel jednotek proved u svého produktu požadované úpravy a předložil nový databook s aktualizovanými informacemi. Původní Rapid News (14.08.2019) oznamující spuštění GSIEKA obsahuje zastaralé informace na toto téma. Proto je důvodem této revize, která umožní vyhnout se jakémukoli zmatku.