Remote monitoring services

Zařízení pro vzdálené monitorování

Klimatizační jednotky připojené do sítě fungují inteligentněji. Nabízíme několik způsobů, jak spravovat vaše zařízení a instalace na dálku. Naše inteligentní síť představuje úsporné řešení, jak zvýšit bezpečnost, provozuschopnost a spolehlivost vaší instalace. A to od monitorování výkonu po prediktivní logiku, analýzu a mnohé další služby. 

ERMC.jpg

EVROPSKÉ CENTRUM VZDÁLENÉHO MONITOROVÁNÍ

Zjistěte více o našich hlavních úkolech a nástrojích.

Analytika

Data jsou naší surovinou a datová analytika je naším produktem. Nepřetržité monitorování a analýza provozních dat systému je nejen klíčem k zajištění efektivního provozu, ale také ke snížení nákladů na provoz, údržbu a optimalizaci uživatelského komfortu. Analýza dat také poskytuje další cenné a často překvapující zjištění.

Bezproblémové připojení

Víme, že připojení systému ke cloudu může být často skutečnou výzvou - ale to už není váš problém. Postaráme se o připojení, včetně mobilní sítě a směrovače, z nichž oba jsou vzdáleně monitorovány, aby se zvýšila spolehlivost infrastruktury.

Daikin Cloud Service

Naše webová služba poskytuje spolehlivé a bezpečné vzdálené monitorování. Naší nejvyšší prioritou je získat si Vaši důvěru. Služba Daikin Cloud Service splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy ve všech ohledech - zajišťuje ochranu osobních údajů a zajišťuje bezpečnou přepravu a ukládání dat.
Více informací o Daikin Cloud Service (pro DX)
Více informací o službě Daikin On Site (chladící zařízení a vzduchotechnické jednotky)

Výhody vzdáleného monitorování

Objevte výhody používání našich služeb vzdáleného monitorování.

Dálkové ovládán

Daikin Cloud Service je webové řešení pro dálkové monitorování a řízení systémů HVAC, které mohou řídit i spotřebu energie několika budov najednou. Není třeba instalovat žádný speciální software. Vše je přístupné pomocí standardního prohlížeče, ať už prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení.

Žádný potenciální problém není bez povšimnutí

Služba Daikin Cloud Service navíc poskytuje automatické oznámení, pokud zjistí možnou poruchu. Tato jedinečná prediktivní oznamovací funkce umožňuje provádět servisní opatření ještě před tím, než si uživatel všimne, že došlo k problému - čímž se maximalizuje spolehlivost a minimalizují se servisní náklady.

Maximální výkon

Účinek i nejlepšího systému může být snížen, pokud není správně provozován. Kontinuální monitorování umožňuje pečlivě sledovat profily zatížení, způsoby použití a provozní podmínky. Získaná data jsou základem pro optimalizaci provozu a údržby systému a návratnosti investic.

Zaměřte se na příklady z reálného života

Jak ukazují následující případy, zákazníci získávají konkrétní výhody plynoucí z průběžného monitorování a analýzy dat:

20%.jpg

Spotřeba energie se snížila o 20 procent

Na základě analýzy údajů o spotřebě energie pro klimatizační systém zákazníka s variabilním průtokem chladiva (VRV) jsme učinili doporučení pro optimalizaci způsobů použití. Výsledek: 20% snížení nákladů na elektřinu při chlazení.

40%.jpg

Přebytečná chladicí kapacita 40% byla odkryta

Dlouhodobé monitorování chladicího systému Conveni-Pack ukázalo, že chladicí kapacita je o 40 procent vyšší než je potřeba. Zákazník následně snížil počet instalovaných zařízení, čímž snížil investiční náklady.

30%.jpg

Výstupní teplota vzrostla o 30 procent

Analýzou provozních dat zákazníka jsme byli schopni identifikovat potenciál pro zlepšení uživatelského komfortu a na základě našich výsledků implementovat opatření zvyšující pohodlí.