Služba vzdáleného monitorování

Služba vzdáleného monitorování

Nejnovější technologie spolu s vynikajícími službami zvyšují účinnost a spolehlivost instalace HVAC-R.

Inteligentní síť je nákladově efektivní způsob, jak zvýšit zabezpečení, provozuschopnost a spolehlivost vaší instalace.

Nabízíme několik způsobů správy a instalací vašich produktů na dálku. Od monitorování výkonu až po prediktivní logiku a analýzy apod. je naše inteligentní síť nákladově efektivní službou, která zvyšuje bezpečnost, prodlužuje dobu provozu a spolehlivost vaší instalace.

Plány vzdáleného monitorování

Pro podporu vašeho systému poskytujeme tři plány monitorování:

Alarmy a webové aplikace

 • Nepřetržité, celoroční alarm a monitorování událostí
 • Automatizovaný poplašný systém
 • Aktualizace služeb prostřednictvím e-mailu
 • Přístup ke vzdálené webové aplikaci Daikin

Aktivní monitorování

 • Analýza a řízení spotřeby energie
 • Plánování provozu jednotky
 • Diagnostika a analýza alarmů technickými specialisty
 • Odstranění alarmu na dálku
 • Inteligentní mobilizace oprávněných pracovníků

Připojená údržba

 • Experti společnosti Daikin poskytují vzdálenou diagnostiku a analýzu alarmů
 • Rychlý a spolehlivý vzdálený servis
 • Všechny iniciativy jsou kombinovány se správným plánem služeb Daikin

Výhody vzdáleného monitorování

Objevte výhody využívání našich služeb vzdáleného monitorování.

Sledujte svou instalaci

 • Získávejte informace v reálném čase a mějte přehled o trendech
 • Osobní přístup k webovému rozhraní
 • Není vyžadován žádný místní software

Přístup k operátorům a specialistům společnosti Daikin

 • Nejlepší služby ve své třídě
 • Získejte na dálku řešení pro nápravu problémů
 • Zásahy v případě potřeby

Zlepšení výkonu vašeho systému

 • Zvýšení energetické účinnosti
 • Preventivní údržba, aby se předešlo případným poruchám
 • Plná shoda s nejnovějšími předpisy