Skip to main content

Větrání rezidenčních prostor

Další informace o řešení CHRV pro rezidenční bydlení

Větrání

bg-image

Větrací systémy zajišťují optimální klimatické podmínky tím, že poskytují čerstvé, zdravé a komfortní ovzduší v budovách všech velikostí a v různých aplikacích.

Ve zcela uzavřené místnosti v budově nemůže vzduch proudit dovnitř a ven tak snadno, takže se v ní tyto znečišťující látky hromadí. To může mít vliv na zdraví lidí, kteří se v takovéto místnosti nacházejí. Pro naředění a odstranění těchto látek je nezbytné větrání.

Ukázalo se, že dobře udržovaný větrací systémdostatečná výměna vzduchu jsou účinným řešením ochrany lidí před kontaminanty, včetně virů.

Těmito znečišťujícími látkami jsou obecně:

 • CO2
 • Vlhkost
 • Emise chemikálií (VOC)

CO 2 a relativní vlhkost měříme tímto způsobem:

 • CO2 (PPM):
  CO2 je plyn přítomný ve vzduchu, který vzniká při dýchání všech živých organismů. Průměrná koncentrace CO2 v okolním vzduchu je 300-400 ppm.
Ilustrace k průměrné koncentraci CO2.

 • > 1200 ppm = kvalita vnitřního ovzduší je ŠPATNÁ
 • 1000-1200 ppm = kvalita vnitřního ovzduší je PŘIJATELNÁ
 • < 1000 ppm = kvalita vnitřního ovzduší je ZDRAVÁ
 • RELATIVNÍ VLHKOST (RH %):
  Je poměr parciálního tlaku vodní páry k rovnovážnému tlaku vodní páry při dané teplotě.
Ilustrace k relativní vlhkosti vzduchu.

 • > 70 % = vzduch je PŘÍLIŠ VLHKÝ
 • 30–70 % = vzduch je DOBRÝ
 • < 30 % = vzduch je PŘÍLIŠ SUCHÝ

Koncepce technologie CHRV

Koncepce „centralizovaného větrání se zpětným získáváním tepla“ (CHRV)

Ilustrace zobrazující dvouzónový větrací systém

Dvouzónový větrací systém

Senzory pečlivě monitorují přítomnost a aktivitu uživatele v bytě pomocí senzorů CO2 a/nebo vlhkosti. To umožňuje automatickou detekci toho, kdy a kde je třeba větrat (denní nebo noční zóna) a také jak moc je třeba větrat.

Řízení obou zón odděleně pomocí vestavěného ventilu podstatně snižuje spotřebu EC ventilátorů, což se projevuje nejvyšším snížením spotřeby energie a energetickým štítkem A+.

Hlavní výhody technologie CHRV

Energetická účinnost

 • Čerstvý vzduch prochází nejprve výměníkem tepla
 • Obtok pro chlazení čerstvým vzduchem
 • Možnost dvouzónového řídicího systému

Kvalita vnitřního ovzduší

 • Vysoká filtrační kapacita
 • Senzory CO2 / vlhkosti

Jednotka DUCO

Komfort

 • Umožňuje, aby v zimním období odevzdával zpětný vzduch většinu svého tepla přiváděnému čerstvému vzduchu
 • Možnost předehřátí čerstvého vzduchu v zimním období

Proč DUCO?

DUCO nabízí komplexní řešení

Komplexní řešení větrání od jediného dodavatele

Kompletní sortiment jednotek, potrubí a příslušenství pro centrální větrání se zpětným získáváním tepla (CHRV).

Inteligentní řízení poptávky

Místnost se větrá pouze v případě potřeby a ve správném množství. Jako indikátory se používají koncentrace CO2 a vlhkost vzduchu. To pomáhá zamezit zbytečným tepelným ztrátám a zároveň zaručuje optimální vnitřní klima.

Jeden z nejtišších systémů

Příjemné vnitřní klima vytvářejí tiché větrací systémy. DUCO vyniká akustickými vlastnostmi jak v přívodu, tak v odvodu vzduchu.

Automatická kalibrace

Automatická kalibrace, při níž je technologie měření a seřizování založena na principech kalibrace za konstantního tlaku, poskytuje vždy 100% záruku kvalitního konečného výsledku a znamená pro montážní firmu 50% úsporu času potřebného k nastavení.

Konektivita

S volitelným komunikačním modulem mohou větrací systémy DUCO komunikovat prostřednictvím sběrnice ModBus a/nebo Ethernetu. Integrace sběrnice ModBus umožňuje jejich propojení se systémem řízení budov.

Vysoká účinnost konverze energie

Kombinace dynamických filtrů pro distribuci vzduchu a vysoce výkonných výměníků tepla vede k velmi vysoké účinnosti.

Pouze u společnosti Daikin

Žena odpočívá na pohovce

S jednotkami DUCO nabízí společnost Daikin centralizované systémy HRV s integrovaným dvouzónovým ventilem. Dvouzónová verze DucoBox Energy Premium rozšiřuje nabídku produktů Daikin o jedinečný větrací systém s vestavěným dvouzónovým řízením. Pokud určitá zóna nevyžaduje větrání, není větrána. Úspora nákladů na vytápění, nižší spotřeba a nízká hlučnost samotné jednotky (nižší otáčky) jsou logickým důsledkem.

Senzory pečlivě detekují pohyb obyvatel v celém domě. To umožňuje automaticky určit, kde, kdy a v jakém množství je třeba větrat.

Díky oddělené regulaci obou zón pomocí vestavěného ventilu se výrazně snižuje spotřeba EC ventilátorů, což se projevuje energetickým štítkem A+.

 • Energeticky optimální kvalita vnitřního vzduchu díky dvouzónové regulaci
 • Nejtišší větrací systém na trhu
 • Automatická kalibrace

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky