Služby údržby Daikin

Služby údržby

Prodlužte životnost vašeho systému a minimalizujte provozní náklady pravidelnými kontrolami údržby prováděnými společností Daikin.

Nabízíme tři plány údržby, od dodržování nejnovějších zákonů a předpisů až po monitorování výkonu vašeho systému, s nimiž budete mít jistotu, že je o vaši instalaci Daikin dobře postaráno.

Plán kontrol

  • Důkladná kontrola, která zajistí, že váš systém splňuje nejnovější evropskou právní legislativu a předpisy

Preventivní plán

  • Měření a informační zprávy poskytují podrobné údaje o vaší instalaci
  • Zajistěte minimální prostoje
  • Pro nouzové opravy jsou k dispozici servisní technici

Optimální plán

  • Nepřetržité monitorování
  • Informace o případných problémech, které mohou vzniknout, jsou zasílány přímo společnosti Daikin
  • Vyhněte se neočekávaným nákladům, protože všechny opravy jsou kryty