Skip to main content

Chladicí jednotky řady DZ

Vodou chlazená chladicí jednotka s bezolejovým odstředivým kompresorem

Proč zvolit

chladicí jednotky řady DZ?

Technologie magnetických ložisek

Magnetická ložiska bez tření

Špičková účinnost při částečném zatížení

Spolupracuje s vysoce účinnými výměníky tepla

Flexibilita aplikace

Provoz s vysokou a nízkou kondenzací

Jednoduchý kompresor

Od 320 kW do 742 kW na
platformě R-134a

Od 227 kW do 478 kW na
platformě R-1234ze(E)

Platforma R-134a

Dvojitý kompresor

Od 610 kW do 1478 kW na
platformě R-134a

Od 429 kW do 945 kW na
platformě R-1234ze(E)

Platforma R-1234ze(E)

Trojitý kompresor

Od 1038 kW do 2173 kW na
platformě R-134a

Od 741 kW do 1417 kW na
platformě R-1234ze(E)

Platforma R-134a
Logo chladicí jednotky řady DZ
bg-image

Technologie magnetických ložisek

Osazeno odstředivými kompresory, které využívají magnetická bezolejová ložiska bez tření, pohony s integrovaným proměnlivým kmitočtem a technologii přímého pohonu s vysokými rychlostmi

Špičková účinnost při částečném zatížení

Vysoce účinný kompresor spolupracuje s velmi efektivními výměníky tepla, čímž vzniká impozantní chladicí jednotka

bg-image

Zvýšená spolehlivost

Beztřecí magnetické ložisko nevyžaduje žádnou starost o olej, což vede k vyšší spolehlivosti a nižší nutnosti údržby

Navrhování zelených budov

Systém je vyvinut tak, aby dosahoval maximální účinnosti a byl připraven na budoucnost. Vyhovuje nejen stávajícím předpisům a normám, ale také dlouhodobějším energetickým cílům EU.

bg-image

Flexibilita aplikace

Řada DZ zahrnuje modely vhodné jak pro provoz s vysokou kondenzací (aplikace suchých chladičů), tak i provoz s nízkou kondenzací (aplikace chladicích věží)

Navrženo s ohledem na kompaktnost

Půdorys omezen na minimum díky unikátnímu designu s výměníky tepla uloženými na sebe

Obtok horkého plynu (HGBP)

Obtok horkého plynu snižuje cyklování kompresoru za účelem stabilizace teploty vody v chladicí jednotce při velmi nízkých zátěžích. Regulační ventil HGBP odvádí plyn přímo do výparníku v okamžiku, kdy zátěž systému klesne pod 10 % výkonu kompresoru. Tato horká pára zajišťuje stabilní průtok chladiva a brání krátkému cyklování chladicí jednotky při snížené zátěži v kombinaci s vysokou sací výškou. U jednotek v režimu tepelného čerpadla současně také snižuje rázový potenciál.

Verze s tepelným čerpadlem

Verze s tepelným čerpadlem obsahuje režim Pursuit, který na vodní straně umožňuje reverzibilitu. Účelový spínač instalovaný na elektrickém panelu jednotky umožňuje uživateli volit mezi chladicím režimem nebo režimem vytápění. Pokud si uživatel vybere komunikační kartu, může režimy chlazení a vytápění ovládat BMS. Jednotka obsahuje regulační ventil HGBP a přídavnou izolaci o tloušťce 20 mm.

Flexibilita doplňků

Široká škála doplňků, jako jsou například Rapid Re-Start, jež umožňuje jednotku znovu spustit do 26 sekund po výpadku napájení, kdy dojde k automatickému transferu a přepnutí na záložní generátor. Komplexní řešení pro datová centra.

Řešení s nízkou hlučností se zvukotěsnou skříní kompresoru, které zaručuje výjimečnou flexibilitu pro jakoukoli specifickou aplikaci.Konektivita

Možnost provozování prostřednictvím platformy Daikin on Site. Jednotky řady DZ lze monitorovat na dálku. Systém je přístupný jediným kliknutím, umožňujícím tak jeho optimalizaci a preventivní údržbu.

Možnost provozování prostřednictvím aplikace navržené tak, aby fungovala na jednotce ovládané ze vzdáleného chytrého zařízení (tablet, smartphone, PC). Aplikace umožňuje efektivní grafické znázornění hlavních údajů, zobrazení provozních parametrů jednotky a snadný přístup k datům.

Mapa Daikin on site

Více informací

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky