Skip to main content

EWAT-B

První vzduchem chlazená chladicí jednotka s chladivem R-32 šetrným k životnímu prostředí

bg-image

Daikin, první společnost na světě, která představila novou generaci řady spirálových chladicích jednotek chlazených vzduchem s chladivem R-32.

Společnost Daikin, která si neustále udržuje vedoucí pozici v technologii chladicích jednotek, v úsilí o další inovaci zavádí novou generaci chladicích jednotek chlazených vzduchem s chladivem R-32 a rozšiřuje svou řadu Bluevolution na větší výkony.

Od malých domů až po velké kancelářské prostory

bg-image

Proč Daikin zavedl modely R-32?

Potenciál dopadu chladiva R-32 na globální oteplování je 675, což je jen jedna třetina oproti běžně používanému chladivu R-410. Díky nižší klasifikaci hořlavosti (chladivo R-32 spadá do kategorie třídy A2L v normě ISO817) je lze bezpečně používat v mnoha aplikacích včetně systémů chlazené vody. Jako jednosložkové chladivo umožňuje R-32 také snadnější recyklaci a opakované použití, což představuje jeho další ekologický přínos.

Proč zvolit


chladicí jednotky řady EWAT-B?

 • Prvotřídní účinnost, SEER až 4,7.
 • Překračuje požadavky na ekologickou konstrukci směrnice EU 2021 o ekodesignu!
 • Chladivo šetrné k životnímu prostředí → První na trhu
 • Nové spirálové kompresory a výměníky tepla optimalizované pro R-32
 • Potenciál dopadu na globální oteplování (GWP) chladiva R-32 je 675, což je jen jedna třetina oproti běžně používanému chladivu R-410
 • Chladivo R-32 s nízkým GWP obsahem spadá do kategorie třídy A2L v normě ISO817 a lze je bezpečně používat v mnoha aplikacích včetně systémů chlazené vody
 • Jako jednosložkové chladivo umožňuje R-32 také snadnější recyklaci a opakované použití, což představuje jeho další ekologický přínos
 • Široký rozsah výkonů: 80 - 700 kW
 • Mikrokanálový kondenzační výměník pro snížení objemu chladiva
 • Verze s účinností oceněnou stříbrnou a zlatou cenou
 • 3 konfigurace hladiny hluku
 • Plná kompatibilita s platformou Daikin on Site
 • Nové konfigurace Hydraulického modulu (jednočinné a dvojité čerpadlo, inerciální nádrž, VFD)
 • Verze s jednoduchým a dvojitým okruhem se překrývají mezi 150 kW a 350 kW
  ›› Jednookruhové jednotky jsou vhodné pro 2 nebo 3 kompresory
  ›› Dvouokruhové jednotky jsou vhodné pro 4 nebo 5 nebo 6 kompresorů
 • Rozsáhlé seznamy volitelných doplňků
 • Možnost modulace otáček ventilátoru (VFD)

Dvě různá rozvržení

Jednoduché rozvržení do V

›› Tenké provedení

›› Vyšší flexibilita: nová střední
konfigurace zvuku pro verzi Silver
i Gold

 

 

Modulární rozvržení do V

›› Zcela nový vzhled

›› Lepší účinnost při částečném zatížení (SEER)
oproti předchozí generaci:

›› +4 % se standardním
uspořádáním

›› +7 % s volitelným ventilátorem VFD

bg-image

Nové možnosti bezglykolového chlazení venkovním vzduchem u řady chladicích jednotek EWAT~B:

 • Free Cooling Migration – Light
 • Free Cooling Migration – Full
 • Free Cooling Migration – Full se sadou Hydro
Free Cooling Migration – Light:

Po aktivaci umožňuje toto řešení přirozené proudění chladiva z výparníku do kondenzátoru, takže dochází k obtoku kompresoru a současně i expanzního ventilu. Díky konstrukci výměníků s extrémně nízkými tlakovými ztrátami toto řešení nepotřebuje další zařízení k čerpání chladiva, protože využívá princip přirozeného proudění. Výkon chlazení venkovním vzduchem je 25 % jmenovitého chladicího výkonu jednotky.

Free Cooling Migration – Full:

Na každý obvod obsahuje další zaplavený výparník, zapojený paralelně se standardním deskovým výměníkem tepla, což umožňuje zlepšení výkonu.

Toto řešení využívá stejný princip proudění jako „light migration“ (základní verze), ale je vybaveno přídavným kotlovým výměníkem chladivo–voda, který umožňuje dosáhnout vyššího výkonu. Díky konstrukci výměníků s extrémně nízkými tlakovými ztrátami a zvýšenou poměrnou vzdáleností od kondenzátoru k výparníku může toto řešení poskytnout výkon chlazení venkovním vzduchem, které odpovídá 75 % jmenovitého výkonu jednotky.

Free Cooling Migration - Full se sadou Hydro:

Obsahuje Free Cooling Migration – Full a kromě toho i rozvodné potrubí na straně vody, které umožňuje automatické přepínání průtoku vody mezi výměníkem tepla pro mechanické chlazení a výměníkem pro chlazení venkovním vzduchem. Využití dodatečného potrubí může ovlivnit půdorysné rozměry jednotky.

bg-image

Rozsáhlé seznamy volitelných doplňků

Zahrnuje nové možnosti:

 • Akumulační nádoba

Vyrovnávací nádrž jednotky je pro řešení plug and play k dispozici v celém rozmezí.

 • Částečná rekuperace tepla

Zavedení regulace kondenzace umožňující udržovat výkon zpětného získávání tepla při nižších teplotách okolí s jednotkou pracující na plný výkon

HR @ 35 °C okolní teplotaHR @ 20°C okolní teplota
Proud~ 15 %~ 3%
Nový~ 15%~ 15%
 • Čerpadla VFD a variabilní řízení průtoku

› Variabilní řízení otáček čerpadla prostřednictvím externího signálu 0-10 voltů
› Řízení otáček čerpadla „termostat zapnutý“ a „termostat vypnutý“
› Variabilní řízení primárního průtoku

bg-image

Konektivita

mAP

›› Aplikace pro Android

›› Replikace ovladače jednotky

›› Ovládání jednotky vzdáleným inteligentním zařízením (tablet, chytrý telefon, počítač)

>> Brzy k dispozici na PlayStore

Volitelná přenosná dotyková obrazovka

›› Displej 10”

›› Dotyková obrazovka

›› Síť: Wireless, Bluetooth, GPS, GSM, atd…

›› Rozhraní: Karta SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin on Site

Plně kompatibilní s cloudovou platformou Daikin on Site, která umožňuje řadu pokročilých funkcí včetně:

›› Vzdáleného monitorování

›› Optimalizace systému

›› Preventivní údržby

Vzdálený přístup jedním kliknutím prostřednictvím LAN nebo GSM modemu

Více informací

Řada EWAT-B

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky