Skip to main content

Přepravní chlazení

Daikin Transport Refrigeration nabízí spolehlivá a účinná řešení pro široký rozsah aplikací a typy vozidel. Každá jednotka v našem portfoliu produktů je projektována tak, aby minimalizovala celkové náklady na vlastnictví je nakonfigurována přesně podle vašich potřeb, vyrobena podle přísných standardů kvality společnosti Daikin a podporována servisní sítí dostupnou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Experti v chladírenství

Od výroby k dodávce

Přetváření budoucnosti dodávek v chladírenském řetězci

Komplexní portfolio výrobků společnosti Daikin kombinuje odborné znalosti v oblasti chlazení s inovativními technologiemi a poskytuje integrovaná řešení pro regulaci teploty, která zlepšují kvalitu a bezpečnost v každém článku distribučního procesu od místa původu až po konečného spotřebitele. Naše řada výrobků a služeb poskytuje flexibilitu pro splnění různých potřeb zákazníků v celé řadě aplikací, při výrobě, skladování, maloobchodním prodeji a přepravě. Energeticky účinné technologie s chladivy s nízkým GWP zajišťují spolehlivý a nákladově efektivní provoz, který chrání dodávky rychle se kazících potravin bez ohledu na klimatické podmínky a zároveň chrání životní prostředí. 

 

Daikin Exigo E1500: Stvořeno pro cesty

Vize 2050

Politika ochrany životního prostředí Daikin

Pařížská dohoda přijatá v roce 2015 obsahuje cíl pro druhou polovinu tohoto století snížit emise skleníkových plynů a omezit globální oteplování na méně než 2 °C ve srovnání s předindustriální dobou. V duchu Pařížské dohody formulovala společnost Daikin Environmentální vizi 2050, jejímž cílem je snížit emise skleníkových plynů na nulovou úroveň do roku 2050. Stanovili jsme cíl snížení emisí do roku 2030 a začlenili jej do našeho úsilí v rámci strategického plánu řízení Fusion 25.

 

Naše vize 2050

Do roku 2050 účinně eliminujeme emise skleníkových plynů, které vznikají během celého životního cyklu našich výrobků. Kromě toho jsme odhodláni vytvářet řešení, která propojují společnost a zákazníky, protože spolupracujeme se zúčastněnými stranami na snižování emisí skleníkových plynů na nulovou úroveň. Pomocí internetu věcí a otevřených inovací uspokojíme světové potřeby v oblasti řešení pro ochranu klimatu tím, že zajistíme bezpečné a zdravé ovzduší a zároveň přispějeme k řešení globálních problémů životního prostředí.

 

Střednědobý výhled chlazení

V oblasti chladírenského řetězce přecházíme na přírodní chladiva s nízkým GWP a bez fluorovaných plynů a zároveň zajišťujeme, aby byly na našich trzích zavedeny správné bezpečnostní normy. Neustále se zaměřujeme na snižování spotřeby energie všech našich výrobků. V odvětví chladicích zařízení pro přepravu budeme usilovat o přechod na elektrifikaci a postupné snižování závislosti na technologiích spalovacích motorů.

Střednědobý výhled v oblasti chlazení

V oblasti chladírenství přecházíme na přírodní chladiva s nízkým GWP a bez HFC a zároveň zajišťujeme, aby byly na našich trzích zavedeny správné bezpečnostní normy. Neustále se zaměřujeme na snižování spotřeby energie u všech našich výrobků. V odvětví transportního chlazení budeme usilovat o vedoucí postavení v přechodu na elektrifikaci a postupné snižování závislosti na technologiích spalovacích motorů.

Více informací

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky