Skip to main content

Metody pro zajištění odborného větrání v kancelářích a prodejnách

Doporučení, jak správně větrat kaceláře a prodejny tak, abyste zajistili zdravé a bezpečné pracovní prostředí

Nejčastější otázky a odpovědi o ventilaci

Ventilace je nahrazení vnitřního vzduchu čerstvým venkovním vzduchem s cílem ředit a odstraňovat škodlivé látky ze vzduchu.

prostor v kanceláři pro čekající návštěvníky nebo setkávání s pohodlnými zelenými křesílky a stolky

Mezi látky, které znečišťují vnitřní ovzduší, a které jsou škodlivé pro člověka, patří oxid uhličitý, oxid uhelnatý, formaldehyd (HCHO), prach, pyl, bakterie a viry.

Ventilace vzduch naředí a škodlivé látky vypustí ven z místnoti/budovy.

příklady obvyklých látek znečišťujích ovzduší v kancelářích

Ventilace zřeďuje a odstraňuje nečistoty ze vzduchu

V uzavřené místnosti nedochází k výměně vzduchu za čerstvý, čímž se v něm hromadí nečistoty. To může mít negativní vliv na naše zdraví. Ventilace je proto mimořádně důležitá.

Většina klimatizačních jednotek nemá fuknci ventilace

Klimatiace vytváří příjemné prostředí tím, že nasává vzduch zevnitř místnosti, ochlazuje ho, nebo ho ohřívá a následně vrací do místnosti. Vnitřní vzduch tedy není nahrazený čerstvým venkovním vzduchem.

Většina klimatizací pro obchody a kanceláře není schopná samostatné ventilace.

Proto je nutné větrat jinými způsoby než samotnou klimatizací.

moderní chod do kancelářské budovy s prosklením a zelení

Kanceláře a prodejny vybavené ventilačními systémy

Budovy, které nabízí své prostory k pronájmu pro komerční využití jsou ve všeobecném měřítku ventilovány dostatečně. Ventilace je z pravidla nastavená podle podlahové plochy a počtu přítomných osob. Vchodové dveře a okna jsou zavřené, taky aby zaměstnanci pracovali a zákazníci trávili čas v příjemném prostředí, některé velké budovy nemají okna žádná, nebo mají taková, která nejdou otevřít. V takových případech jsou nainstalované ventilační systémy, které brání nahromadění zatuchého vzduchu a škodlivých látek. V přeplněných prostorech (např.: obchodní centra, zasedací místnosti) otvírání oken a dveří zvyšuje účinnost ventilačního systému při aktivní výměně čistého vzduchu.

schéma výměny vnitřního vzduchu, ventilace a proudění vzduchu

Pro maximalizaci účinnosti větrání doporučujeme nejdříve zjistit jaký typ ventilačního zařízení ve vaší kanceláři, či obchodě je nainstalovaný a to vám následně pomůže pochopit, jak funguje, a jak ho správně používat.

Doporučení pro větrání kanceláří a obchodů

V závislosti na typu budovy, ve které se vaše kancelář, či projedna nachází mohou být vaše venilační systémy provozovány nájemci samostatně, nebo centrálně správcovskou společností. Způsob větrání se liší v závislosti na tom, zda je možné otevírat okna, nebo ne. Jako příklad uvádíme 3 následující případy:

Prodejna Cloppenburg s kazetovými klimatizačními jednotkami

Malé obchody

Samostatně stojící budovy (např.: restaurace a obchody) s vchodem do ulice:

kontrolní seznam pro ventilaci:

1. Zkontrolujte jaký ventilační systém je nainstalovaný

2. Zkontrolujte plány údržby a čištění/výměny filtru 

3. Otevřete okna a vstupní dveře pro volný průchod vzduchu

  • Používání ventilačních zařízení při otevřených oknech a dveřích 
  • Otevírání oken pro volný průchod vzduchu 
  • Větrání místností bez oken
Zasedací místnost v kanceláři s kazetovou klimatizační jednotkou

Malé až středně velké kanceláře

Kanceláře umístěné v malých a středně velkých budovách do 10 poschodí

Kontrolní seznam pro ventilaci:

1. Zkontrolujte jaký ventilační systém je nainstalovaný

2. Zkontrolujte plány údržby a čištění/výměny filtru 

3. Otevřete okna a vstupní dveře pro volný průchod vzduchu

  • Používání ventilačních zařízení při otevřených oknech a dveřích 
  • Otevírání oken pro volný průchod vzduchu 
  • Větrání konferenčních místností bez oken

Koncentrace CO2 v konferenčních místnostech

2 osoby ve vstupní zóně kancelářské budovy

Kanceláře a prodejny ve velkých budovách se zavřenými okny

Kontrolní seznam pro ventilaci:

1. Umístění instalace a typ ventilátorů a ventilačních zařízení. Větrací otvory: difuzéry a mřížky ve stropě.

2. Provozní hodiny pro ventialční zařízení (pracovní dny/svátky)

3. Množství ventilačních souprav pro ventilaci (pracovní dny/svátky)

4. Čas a rozvržení údržby ventilačního zařízení

5. Rozvrh a cyklus čištění a výměny filtrů

Shrnutí způsobů větrání v kancelářích a prodejnách

Během větrání kanceláří nebo prodejen je doporučeno nejdříve ověřit jaký typ ventilačního zařízení je nainstalovaný, a jak ho správně použít pro větrání vnitřních prostor. S ohledem na to jaká je část dne, kolik lidí se v prostorech nachází, jak jsou rozestavěny příčky a v jakém stavu jsou filtry se můžete setkat s nedostatečnou ventilací. Díky jedné z uvedených metod můžete ovšem vytvořit proudění vzduchu a efektivně větrat vnitřní prostory tak, aby odpovídaly pracovnímu prostředí a designu budovy. V případě konferenčních místností a jiných uzavřených prostorů je dobrým zvykem udržovat větrání pomocí otevřených dveří před začátkem i po skončení jednání.

Moderní open space kancelář

Zaveďte v kanceláři "pravidla větrání"

Pokud je možné vaši kancelář větrat otevřeným oknem, vytvořte si z toho pravidelnou rutinu a zapojte do toho i své zaměstnance.

Otevřením oknem před začátkem pracovní doby a vypuštěním nahromaděného vzduchu, můžete každý den začít ve zdravém a příjemném pracovním prostředí.

Především v pondělí v horkých letních dnech se v kanceláři nahromadí horký, těžký vzduch. Větrání místnoti před zapnutím klimatizace ušetří energii díky snížení teploty v místnosti.

Zaveďte v zasedacích místnostech "pravidla větrání"

Doporučujeme větrat vždy před a po schůzce v konferenční místnosti. Je také vhodné větrat otevíráním oken a dveří každou hodinu několik minut během schůzky. Po každé schůzce je vhodné nechat zasedací místnosti otevřené a tím zajistit proudění vzduchu.

Doporučení

Větrejte vždy, když se mění účastníci schůzky

  • Při hodinové schůzce nezapomeňte otevřít dveře na 10 minut a po skončení je nechte otevřené, stejně jako na konci pracovního dne před opuštěním kanceláře
zasedací místnost s prosklením v kancelářské budově Immogra

Ke stažení

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky