Skip to main content

Společnost Daikin Europe získala ocenění United Nations SDG Champion

Tisková zpráva

Brusel - Společnost Daikin Europe N.V. získala v rámci programu Vlámské obchodní komory VOKA a Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum UNITAR označení SDG Champion. Značka je udělována společnostem, které významně přispívají k naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN.

 

  • Společnost Daikin Europe získala od organizace VOKA značku SDG Champion
  • Značka SDG je udělována proto, že společnost Daikin Europe přizpůsobuje své úsilí v oblasti udržitelnosti cílům udržitelného rozvoje OSN a vyvinula zvláštní úsilí v oblasti oběhového hospodářství chladiv

 

 

Mezinárodní uznání za úsilí o udržitelnost

Značka SDG Champion je součástí programu, který vytvořila Vlámská obchodní komora VOKA, aby povzbudila a podpořila firmy v jejich úsilí o dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN. Program probíhá v úzké spolupráci s UNITAR, Institutem OSN pro vzdělávání a výzkum.

 

"V roce 2020 jsme byli jednou z prvních belgických společností, které se do programu zapojily," říká Matthew Lammertyn, výkonný ředitel pro všeobecné záležitosti v oblasti sociálního zabezpečení a životního prostředí ve společnosti Daikin Europe. "Později téhož roku jsme získali označení SDG Pioneer, což je první krok v třístupňovém programu. Dnes jsme velmi hrdí na to, že můžeme udělat další krok a stát se šampionem SDG."

 

"Tato značka je důležitým uznáním našeho úsilí v oblasti udržitelnosti," říká Wim De Schacht, viceprezident společnosti Daikin Europe. "Posiluje také naši důvěryhodnost na mezinárodním trhu, kde je společenská odpovědnost firem rozhodujícím faktorem úspěchu."

 

Pozitivní dopad 

Aby společnosti získaly označení SDG Champion, musí své úsilí v oblasti udržitelnosti sladit se 17 cíli udržitelného rozvoje OSN. "Společnost Daikin Europe podniká kroky ke každému z nich, ale naše úsilí se zaměřuje především na SDG 12 - Udržitelná spotřeba a výroba a SDG 13 - Ochrana klimatu," říká Matthew Lammertyn.

 

V rámci své ambice stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální dělá společnost Daikin Europe pokroky ve snižování své uhlíkové stopy. "V naší továrně v Ostende jsme přijali opatření ke snížení emisí tím, že jsme se zaměřili na spotřebu energie, nakupujeme ekologickou elektřinu a připojujeme naši továrnu k místní síti dálkového vytápění. Aby se však společnosti staly zastánci cílů udržitelného rozvoje, musí přijmout opatření, která přesahují rámec jejich vlastní organizace. Program L∞P by Daikin je toho skvělým příkladem. Zpětným získáváním chladiv z použitých výrobků a jejich opětovným využitím v našich nových výrobcích budujeme oběhové hospodářství chladiv, které bude mít pozitivní dopad na celé naše odvětví," uzavírá Matthew Lammertyn.

 

qunited natios sdg champion label

 

 

O společnosti Daikin

 

Daikin Europe N.V.

 

Daikin Europe je dceřinou společností Daikin Industries Ltd. a předním poskytovatelem řešení pro vytápění, chlazení, větrání, čištění vzduchu a chlazení v Evropě, na Středním východě a v Africe. Společnost navrhuje, vyrábí a uvádí na trh široké portfolio zařízení a také řešení na míru pro obytné, komerční a průmyslové účely. K dnešnímu dni má společnost Daikin Europe více než 12 000 zaměstnanců, kteří pracují ve více než 59 konsolidovaných dceřiných společnostech. Má 12 hlavních výrobních závodů se sídlem v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Španělsku, Turecku, Rakousku a Velké Británii. Sídlo skupiny Daikin Europe se nachází v belgickém Ostende. Společnost byla založena v roce 1972, výroba v Evropě byla zahájena v roce 1973.

 

O společnosti Daikin Industries Ltd.

 

Společnost Daikin Industries se sídlem v japonské Ósace zaměstnává po celém světě více než 89 000 lidí. Tato celosvětová společnost je lídrem na trhu tepelných čerpadel a klimatizačních systémů a také filtrace vzduchu. Je jediným výrobcem klimatizací na světě, který všechny důležité součásti systému, jako jsou chladiva, kompresory a elektronika, zkoumá, vyvíjí a vyrábí ve vlastní režii. Ve finančním roce 2021 (1. dubna 21 - 31. března 22) dosáhla společnost obratu 23,7 miliardy eur.

 

 

Kontakty pro média Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r. o.

 

Jana Mašatová: +420 778 469 247, mail: masatova.j@daikin.cz

 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky