Skip to main content

Inspirativní cesta Daikin Kings 2021

Společnost Daikin Central Europe každoročně oceňuje své nejúspěšnější partnery v jedné ze tří kategorií: nejvyšší obrat, nejvyšší spokojenost zákazníků a inovativní projekty. Letošních 40 vítězů, takzvaných Daikin Kings, se zúčastnilo inspirativní cesty do Amsterdamu - jednoho z nejinovativnějších měst v Evropě v oblasti rozvoje měst - aby oslavili své výsledky, vyměnili si zkušenosti a zaměřili se na ústřední roli odvětví HVAC pro dekarbonizaci budov v Evropě.

Amsterdam/Vídeň, září 2022 - "Partnerství založená na hodnotě, dynamický trh s tepelnými čerpadly a iniciativa v oblasti oběhového hospodářství se výrazně odrážejí v naší obchodní strategii Fusion25, jejímž cílem je zajistit společnosti Daikin vedoucí postavení v oblasti nízkouhlíkových řešení chlazení, vytápění, větrání a klimatizace. Již dnes přinášíme takové výrobky a řešení  společně s naší rozsáhlou prodejní a servisní sítí 2 500 partnerů v našem regionu střední Evropy a pokračujeme v našem dalším růstu. Daikin Kings jsou jeho důležitou součástí a jsme vděční, že přispívají k našemu úspěchu a motivují všechny naše instalatéry a distributory, aby společně s námi utvářeli budoucí obraz našeho podnikání," říká Carl Lievens, generální ředitel společnosti Daikin Central Europe.

"Vzít Daikin Kings na inspirativní cestu do Amsterdamu byla skvělá příležitost oslavit naše výsledky a pocítit ducha pokrokového evropského města. Návštěva inovativního zážitkového centra společnosti Daikin Netherlands v Breukelenu a naše obchodní jednání umožnily všem účastníkům živou výměnu názorů na výzvy a příležitosti, které čekají HVAC-průmysl, se zaměřením na evropské plány dekarbonizace," pokračuje Markus Haas, zástupce generálního ředitele společnosti Daikin Central Europe.

Tepelná čerpadla, iniciativa oběhového hospodářství a ekologický přechod v Evropě

V příštích desetiletích bude třeba provést rozsáhlou vlnu renovací, aby se obytné domy a komerční budovy v Evropě staly udržitelnějšími. Odhaduje se, že na ně připadá více než třetina všech emisí CO2 v EU. 75 % stávajících budov není energeticky účinných a až 95 % z těchto budov v EU bude v roce 2050 stále stát.

"Společnost Daikin Europe reaguje na tyto výzvy investicemi ve výši více než 1,2 miliardy eur do roku 2025, aby rozšířila své výzkumné a výrobní kapacity, zejména v oblasti tepelných čerpadel. Nabídka nejmodernějších technologií a prémiových výrobků vyráběných v našich evropských továrnách v souladu s proximitní strategií společnosti Daikin je pevným základem pro naši pozici na trhu v kontextu naléhavé potřeby dekarbonizace bytového fondu. Kromě toho se snažíme podporovat ekologický přechod tím, že společně s našimi partnery vyvíjíme inteligentní obchodní modely a iniciativy oběhového hospodářství a zapojujeme další zúčastněné strany, které hrají hlavní roli při renovaci budov nebo v projektech novostaveb, jako jsou architekti, projektanti, designéři nebo samotní vlastníci budov. Naslouchání oceněním Daikin Kings, kteří zastupují 16 našich regionálních trhů, během našeho obchodního zasedání v Amsterdamu bylo velmi cenným příspěvkem k dalšímu rozvoji našich myšlenek s nimi," říká Carl Lievens.

Jedním z příkladů takového pokrokového obchodního modelu je cirkulační program Loop by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse, který podporuje a povzbuzuje klíčové zákazníky k opětovnému využívání chladiva jako cenného zdroje, a tím snižuje dopad provozoven na životní prostředí. Program byl vyvinut společností Daikin Central Europe v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami a byl spuštěn v roce 2021 v pilotních zemích Rakousku, České republice a Maďarsku. K dnešnímu dni se skupina Daikin Europe vyhnula výrobě 400 000 kg primárního plynu prostřednictvím iniciativ oběhového hospodářství, jako je mimo jiné program Loop by Daikin.

"Přispívat svými řešeními a zvyšovat udržitelnost budov nás každý den motivuje k dalšímu rozvoji nových nápadů společně s našimi věrnými partnery, zejména s oceněnými Daikin Kings," říká Markus Haas.

 

Kontakt pro média

Jana Mašatová
Marketing Supervisor

T. : +420 778 469 247

Mail: masatova.j@daikin.cz

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol s.r.o.

Budějovická 778/3a

14 000 Praha 4 - Michle

 

 

 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky