Celoroční účinnost

Daikin ukazuje cestu i na poli celoroční účinnosti

Průkopník inovací

Naše poslání spočívá v inovacích, takže se snažíme spotřebitelům přinášet vždy co nejekologičtější a energeticky nejúčinnější výrobky. Když Evropská unie vydala směrnici o ekodesignu (2009/125/ES), čili legislativní akt definující normy ohledně minimální účinnosti energetických produktů, byli jsme na tuto výzvu již připraveni.

V roce 2010 se společnost Daikin stala prvním výrobcem zařízení HVAC-R, který zavedl celoroční účinnost: nejmodernější metodu pro vývoj a zavádění dalších energeticky účinných technologií, díky nimž u svých výrobků ještě více snižuje provozní náklady a omezuje škodlivý vliv na životní prostředí.

Tato iniciativa vytvořila základ pro to, že se výrobce Daikin stal aktivním lídrem v oblasti plnění budoucích legislativních požadavků a tyto požadavky nejen plní, ale díky svým pokrokovým technologiím i překračuje.

celoroční účinnost

Co je celoroční účinnost?

Celoroční účinnost měří skutečnou energetickou účinnost zařízení pro vytápění a chlazení po dobu jednoho roku. Na rozdíl od starších systémů vytápění a chlazení sleduje metodika celoroční účinnosti veškeré každodenní operace systému, aby do výpočtu byly zahrnuty i výkyvy teploty i doba, kdy se systém nachází v pohotovostním stavu. Po uplynutí jednoho roku poskytnou data celoroční účinnosti hlubší a spolehlivý přehled o spotřebě energie daného systému. To spotřebiteli poskytne jasné vodítko na cestě ke snížení ekologické stopy tohoto systému.

Celoroční účinnost a energetické štítky

Aby měl spotřebitel jistotu, že jsou normy energetické účinnosti splněny, je řada produktů Daikin na základě směrnice Evropské unie o ekodesignu opatřena jednotnými energetickými štítky. Tyto energetické štítky dokládají energetickou účinnost vytápěcích a chladicích zařízení a umožňují spotřebitelům snadné porovnání jednotlivých modelů.

Lot10-photogrid.png

Energetický štítek – LOT 10

Generování štítků pro čerpadla vzduch-vzduch

Lot1-2-photogrid.png

Energetický štítek – LOT 1 a 2

Generování štítků pro vodní systémy vytápění.

Lot6-photogrid.png

Energetický štítek – LOT 6

Generování štítků a konzultace technických údajů pro větrací jednotky.

EntrLOT1.png

Eco Design - Entr LOT21

ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů

EntrLOT1.png

Eco Design – Entr LOT1

Konzultace technických údajů pro chladicí jednotky.

Inteligentní využívání energie

Od roku 2010 zavedla společnost Daikin pro svůj obrovský sortiment produktů metodiku celoroční účinnosti, která spotřebitelům napomáhá ve snaze snižovat náklady a dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti. Podívejte se na některá špičková řešení klimatizace se značkou Daikin, která využívají celoroční účinnost při plnění požadavků z oblasti průmyslu, komerčních aktivit a bydlení.

skyair_RZAG-LV1.png

Daikin Sky Air

Daikin Sky Air je řada špičkových produktů pro menší komerční aplikace. Produkty řady Sky Air jsou navrženy s ohledem na optimální celoroční účinnost, takže pro chlazení i vytápění dosahují energetické třídy až A ++.

bluevolution_emura_710x460.jpg

Daikin Split

Split systém Daikin zahrnuje široké spektrum vnitřních jednotek splňujících vysoké nároky v oblasti designu i výkonu. Funkce úspory energie, jako je například inteligentní čidlo nebo týdenní časovač, dosahují celoroční účinnosti až na úrovni A+++.

vrv-485x200.png

Daikin VRV

Technologie VRV výrobce Daikin je navržena s cílem dosáhnout vysoké celoroční účinnosti v komerčním sektoru. Funkce variabilní teploty chladiva (VRT) zajišťuje, že řada VRV dosahuje pro koncové uživatele té nejvyšší úrovně pohodlí a účinnosti.

Chiller-product-485x200.png

Daikin Chillers

Chladicí zařízení Daikin obsahují nejmodernější technologie, které zajišťují maximální energetickou účinnost při minimálních provozních nákladech.

altherma-500x330.png

Daikin Altherma

Daikin Altherma je nejprodávanějším tepelným čerpadlem na trhu, které nabízí minimální úrovně emisí díky udržitelné výrobě energie a ekologicky šetrné technologii.