Skip to main content

Nová kancelářská budova pro hotelovou projekční a konzultantskou společnost TKS v Borkenu

Borken, Německo

V novém sídle společnosti TKS GmbH v Borkenu v Severním Porýní-Vestfálsku si různorodé okolnosti vyžádaly zvláštní opatření: vysoká hladina podzemní vody neumožňovala vybudování suterénu, a proto byla co možná nejneviditelnější instalace technického zařízení budovy skutečnou výzvou. Další výzvu z hlediska neobvyklé architektury budovy představoval trojúhelníkový pozemek. Přání klienta mít dostatek denního světla a flexibilitu v uspořádání místností navíc vyžadovalo sofistikované koncepty pro vysokou energetickou účinnost. Díky úzké spolupráci všech zúčastněných stran však byla kancelářská budova dokončena podle plánu v létě 2019.

Informační box

Typ nemovitostiKancelářská budova
Rok výstavby2019
Technické vybavení

2 x 40 kW tepelné čerpadlo vzduch-voda

2 x jednotka split

1 x větrací jednotka Daikin s připojením ERQ

2 x VAM

1 x ITM s rozhraním WAGO

4 x vnitřní jednotky FWS na studenou vodu

Společnost TKS GmbH je specialistou na počáteční vybavení a provozní renovace v evropském značkovém hotelovém průmyslu a je lídrem na trhu v oblasti poskytování služeb na klíč. Společnost se také soustředí na udržitelnost. Analýza CSM® vyvinutá ve firmě se používá k analýze stávajících zařízení z hlediska možnosti opětovného použití, aby se šetřily zdroje. Do nové koncepce designu jsou zahrnovány předměty, které splňují požadavky na funkci, vzhled a manipulaci a které lze integrovat bez přerušení provozu. Není divu, že tyto hodnoty a ambice kladl dodavatel hotelů na první místo i při plánování svého nového sídla v Borkenu.

Nová kancelářská budova TKS v Borkenu poskytuje prostor pro plánovaný růst společnosti. © DAIKIN

Dvě křídla do trojúhelníku

Účastníci výstavby jsou vybíráni ve fázi zahájení plánování stavby. V případě společnosti TKS byl tento krok učiněn rychle: mnoho odborníků sídlí přímo ve společnosti. Plánování interiéru/architektury a stavebních služeb probíhalo zcela ve vlastní režii. „Koordinace mezi architektonickými službami a dodávkami stavebních prací je v procesu výstavby často opomíjena. Díky tomu, že plánování nového sídla společnosti probíhalo výhradně ve vlastní režii, byla komunikace mezi zúčastněnými stranami velmi dobrá a vše probíhalo hladce,“ vysvětluje Elisabet Sommerfeldtová, výkonná ředitelka a architektka společnosti TKS. Celkem necelých 2 200 m2 podlahové plochy je nyní rozděleno do dvou křídel, která optimálně využívají trojúhelníkový půdorys pozemku.

Letecké záběry ilustrují stavební problémy způsobené tvarem pozemku. © DAIKIN

Vytápění, chlazení a větrání z jednoho zdroje

Při výběru dodavatele technického zařízení budovy věnoval klient zvláštní pozornost stejné značce všech zařízení, aby se vyhnul zbytečným rozhraním, a také aby bylo možné vytápět a chladit budovu pouze jedním systémem. Zde společnost Daikin zaujala svým přístupem k celkovému řešení. Dvě tepelná čerpadla vzduch-voda, jedno na každé křídlo, nyní zajišťují v kancelářích TKS dokonalé pracovní klima. Díky hydronickému modulu není třeba používat glykol. Toto zařízení a ochranné kryty proti povětrnostním vlivům dále zvyšují účinnost jednotek umístěných na střechách obou křídel budovy, protože odmrazování je nutné jen zřídka.

Tepelná čerpadla jsou instalována na střeše budovy. © DAIKIN

Ventilaci zajišťuje jednotka D-AHU Modular řady P s objemovým průtokem vzduchu 3 650 m3 určená pro venkovní instalaci. Připojený přímý výparník o výkonu 20 kW upravuje přiváděný vzduch do kanceláří. Kromě toho byly instalovány dva ventilační systémy řady VAM 650 m3 s rekuperací tepla pro přívod a odtah vzduchu.

Klimatizaci serverovny zajišťují splitové jednotky Daikin na střeše. © DAIKIN

O klimatizaci se stará vnitřní jednotka Daikin Perfera. © DAIKIN

Při instalaci systémů Daikin pro vytápění, větrání a chlazení ze strany společností TEWA Lüftungs-Klima-Wartungs GmbH z nedalekého Gronau byl kladen důraz na to, aby jednotky nebyly vidět. Díky jejich umístění v zásobovacích šachtách a na střeše je zachován extravagantní vzhled kancelářské budovy a zároveň v jejím interiéru panuje příjemné klima.

Stylová řešení uvnitř budovy

Chladicí a topné stropy vytápějí nebo ochlazují místnosti. Nerezové trubky vedou teplou a studenou vodu do stropních obkladů. Větrání je zajištěno větracími otvory. Do každé místnosti je vždy přiváděno minimální množství vzduchu. Regulátor průtoku vzduchu umožňuje zvýšit objem vzduchu v místnosti na nastavené maximum. Regulátory objemového průtoku jsou řízeny pomocí teplotního čidla v potrubí a čidla kvality vzduchu, které jsou instalovány v příslušných potrubích odváděného vzduchu z místností. Pokud se kvalita vzduchu v místnosti zhorší nebo pokud se zvýší teplota odváděného vzduchu z místnosti, otevře se regulátor objemového průtoku a zvýší se objemový průtok vzduchu. Pokud je kvalita vzduchu a teplota v místnosti odpovídající, regulátor objemového průtoku se uzavře a objemový průtok vzduchu se sníží.

Větrání je zajištěno nenápadnými větracími otvory ve stropě. © DAIKIN

Trubky z nerezové oceli vedou teplo nebo chlad k chladicím nebo topným stropům. © DAIKIN

Všechny jednotky jsou ovládány inteligentním dotykovým ovladačem Daikin (iTM). Uživatelsky přívětivý řídicí systém zajišťuje další úspory energie díky inteligentnímu řízení spotřeby energie a snadné údržbě a ovládání. Technologii Daikin a technologie od jiných výrobců, např. osvětlení, čerpadla a ventilátory, lze rovněž ovládat pomocí iTM přes rozhraní WAGO.

Optimální souhra architektury a udržitelnosti

Architektonická koncepce je založena na bezsloupovém půdorysu, vysoké transparentnosti a vysokém přístupu denního světla do všech místností. Cílem bylo vytvořit flexibilní koncept, který by umožnil, aby místnosti mohli využívat i další nájemci. Uspořádání budovy se také zaměřilo na plynulost vnitřních i vnějších prostor a rovnocennost jednotlivých kanceláří. Téma udržitelnosti budov a stavebních materiálů zde hrálo také významnou roli: všechna stavební rozhodnutí vycházela z požadavků vyhlášky o úsporách energie (EnEV z roku 2016). Kromě klimatizace šetrné k životnímu prostředí bylo důležitou otázkou také zastínění, které nemohlo být v rozporu s přáním dostatku denního světla. Napínané stropní podhledy v budově zajišťují vytápění a chlazení a nabízejí značné možnosti designu. Poutavá fasáda kancelářské budovy je vyrobena z regionálních klinkerových cihel Ringbrand a koberce jsou výhradně z recyklovaných vláken. „Jsme velmi spokojeni s dobrým propojením udržitelnosti a architektury, kterého jsme dosáhli v sídle společnosti TKS,“ uzavírá Elisabet Sommerfeldtová.

Nová kancelářská budova společnosti TKS GmbH v Borkenu byla dokončena v létě 2019. © DAIKIN

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky