Skip to main content

Recyklace chladiv – efektivní způsob, jak snížit uhlíkovou stopu

Chladiva v tepelných čerpadlech hrají klíčovou roli, avšak otázky ohledně odpadu a jeho efektivní likvidace často zůstávají nezodpovězeny. Tomáš Habel, Environment Readiness Officer ve společnosti Daikin, v nedávném rozhovoru pro podcast Loopa Vojty Kovala přinesl zajímavé pohledy na problematiku recyklace a regenerace chladiv.

 

Legislativní požadavky a odpovědnost

 

Chladiva v tepelných čerpadlech podléhají přísným pravidlům týkajícím se likvidace, jak je stanoveno v legislativě. Po skončení životnosti čerpadla se vynořuje otázka správného zpracování odpadu. Společnost Daikin se snaží informovat o alternativách k tradiční likvidaci.

 

"Namísto toho, aby chladivo končilo ve spalovně, propagujeme možnost recyklace nebo regenerace chladiv, čímž by mohla být tato cenná surovina znovu využita."

 

Recyklace vs Regenerace

 

Recyklace představuje základní přečištění chladiva pro opětovné použití. Oproti tomu regenerace zahrnuje hlubší proces, během něhož je chladivo přečištěno na úroveň nového. Regenerace eliminuje obavy z kvality recyklovaných produktů, což je častým tématem diskusí o recyklovaných výrobcích.

Podpora cirkulární ekonomiky:

Společnost Daikin provozuje dva hlavní projekty zaměřené na podporu cirkulární ekonomiky chladiv. Projekt "Retradables" je otevřený celému trhu, umožňuje každému s certifikací na práci s chladivem nabídnout nebo vykoupit chladivo určené k recyklaci.

Druhý projekt, nazvaný "Loop by Daikin" je zaměřen na klíčové zákazníky společnosti Daikin, kteří při výměně starých zařízení za nová mají povinnost odstranit chladivo. Společnost Daikin nabízí kompletní servis okolo regenerace tohoto chladiva, které může být následně využito při výrobě nových zařízení.

"Jsme tu nejen pro výměnu zařízení, ale i pro kompletní servis okolo regenerace chladiva, které může být následně využito při výrobě nových zařízení." 

 

Výzva ke změně mentality

 

Změna v přístupu k likvidaci chladiv vyžaduje nejen technologické inovace, ale také změnu mentality. Mnoho firem preferuje rychlou likvidaci z důvodu obav o administrativní nároky spojené s odpady.

Je potřeba přesvědčit odborníky, firmy a zákazníky, že alternativy k tradiční likvidaci chladiv mají nejen ekologický, ale i ekonomický smysl. Přes propast mezi legislativou a praktickým provedením existují cesty, které směřují k udržitelnějšímu a efektivnějšímu nakládání s chladivy v tepelných čerpadlech.

 

Nakládání s chladivy v tepelných čerpadlech představuje výzvu, kterou lze překonat inovacemi a změnou přístupu. Bez ohledu na to, zda se jedná o recyklaci, regeneraci nebo nové přístupy, Daikin ukazuje, že existují cesty ke snížení ekologické stopy v této klíčové oblasti.

Poslechněte si celý rozhovor

Pokud vás tento pohled na recklaci a regeneraci chladiv zaujal, neváhejte si poslechnout celý rozhovor na podcastu Loopa. Navíc, získáte další perspektivu od druhého hosta, Jana Skolila, technického ředitele společnosti Classic Oil. Tato firma, specializující se na výrobu glykolových kapalin, díky své recyklační lince dokázala výrazně snížit svou uhlíkovou stopu.

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky