Skip to main content

Obchodujte s chladivem bez obav na Retradeables

Tisková zpráva, červenec 2023

Před dvěma lety byla spuštěna první evropská platforma pro obchodování s použitými F-plyny – Retradeables. Na základě tržního mechanismu podporuje cirkulární ekonomiku chladiv odčerpaných ze zařízení průmyslu HVAC-R (chlazení, vytápění, ventilace a chladírenství). Společnost Daikin je jedním z jejích odborných partnerů.

Praha, 17. července 2023 – Platforma Retradeables podporuje recyklaci, regeneraci i opětovné využívání použitých F-plynů a tím snižuje emise uhlíku a nelegální úniky F-plynů do atmosféry. Je také nástrojem pro získávání dat o množství a oběhu chladiv. Měla by pomoci i s omezením černého trhu s chladivy, protože jasně identifikuje posledního vlastníka chladiva.

 

Platforma Retradeables je určena nejen velkým firmám, které instalují zařízení pro chlazení a vytápění do komerčních budov, ale i středním a menším firmám a podnikatelům, kteří montují tepelná čerpadla a klimatizace domácnostem. Propojuje je s firmami, které dokážou použité chladivo zregenerovat, nebo ekologicky a v souladu s legislativou zlikvidovat.

„V současné době je v systému Retradeables registrováno 142 uživatelů ze 49 firem. Většina z nich pochází z České republiky. Zatím bylo přes tuto platformu zobchodováno téměř 310 kg chladiv, což odpovídá úspoře 382,8 tun ekvivalentu CO2 v porovnání s jeho vypuštěním do atmosféry. Jen pro představu v běžném tepelném čerpadle pro domácnosti je asi 3-4 kg chladiva,“ upřesňuje Marek Braniš, koordinátor projektu Retradeables ve společnosti Daikin.

Recyklace vs. regenerace

Zatímco recyklace je proces, kdy je „znovuzískané“ (tj. odčerpané použité) chladivo základním způsobem přečištěné (většinou se odloučí olej a vlhkost) a opětovně využito tím, kdo ho ze zařízení odebral, regenerace je proces důkladného vyčištění a zpracování znovuzískaného chladiva tak, aby odpovídalo vlastnostem nově vyrobené látky. Požadavky na kvalitu regenerovaného chladiva jsou tedy mnohem přísnější. Jeho parametry definuje norma AHRI 700. Je tak přísná, že zatím se ekonomicky vyplatí regenerovat pouze chladivo skupiny A, tj. jednosložkové chladivo nebo vícesložkové chladivo, kde rozdíl v poměru složek chladiva (oproti novému) neklesl pod 2 %.

„Velkou pomocí pro regeneraci i další skupiny chladiv (B) by byla dostupnější certifikace (konkrétně v České republice chybí laboratoř), dostupnější analýza kvality chladiva (tj. levnější přístroj, který do 6 minut určí složení odčerpaného chladiva a tím i jeho zařazení do skupiny) a také finanční podpora např. ze strany státu,“ popisuje úskalí stávajícího systému Marek Braniš ze společnosti Daikin.

L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse

Zatímco platforma Retradeables je určena pro všechny hráče z oboru HVAC-R, program L∞P by Daikin je určen jen klíčovým komerčním zákazníkům společnosti Daikin. „V případě, že se náš zákazník zbavuje starého zařízení a provádí výměnu například za energeticky účinnější model, musí obstarat odsátí použitého chladiva. Na naše náklady mu zajistíme nádoby na sběr použitého chladiva a jejich následný odvoz. Chladivo necháme zregenerovat a znovu jej pak využíváme v nových výrobcích Daikin. Zákazník se tedy nemusí vůbec starat o použité chladivo a platit za to peníze, my zabezpečíme (i s potvrzením zeleným certifikátem), že jeho použité chladivo bude správným způsobem zregenerováno a opětovně využito,“ doplňuje Marek Braniš.

Celosvětově L∞P by Daikin ušetří výrobu 250 000 kg nových F-plynů ročně. Do dnešního dne prodala společnost Daikin již více než 20 000 tepelných čerpadel typu VRV, která fungují s certifikovanými regenerovanými chladivy.

Sustainability Star

Právě za projekt L∞P by Daikin a aktivní podporu cirkulární ekonomiky chladiv obdržela společnost Daikin ocenění Sustainability Star na prvním Czech & Slovak Sustainability Summitu, který se konal v Praze 20. dubna 2023. Oceněné projekty vybírala vědecká rada summitu, kterou tvoří dvanáct špičkových vědců zaměřených na udržitelnost v České republice a na Slovensku.

 

O společnosti Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.

 

Daikin je celosvětově významným výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení s přibližně 13 700 zaměstnanci a 14 hlavními výrobními závody (v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Španělsku, Turecku, ve Velké Británii, Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii). Je také jedinou společností, která nabízí všechny kroky od vývoje technologií, výroby, prodeje a služeb souvisejících s řešením chlazení, vytápění, ventilace a chladírenství.

 

Společnost Daikin v České republice je součástí Daikin Airconditioning Central Europe, která je dceřinou společností Daikin Europe N.V. V České republice společnost Daikin vyrábí a prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává tepelná čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, fan-coil jednotky, chladicí jednotky – a to jak pro bytové domy, tak pro komerční sféru i pro průmyslové aplikace.

 

O Retradeables

 

Retradeables je prvním online tržištěm s použitými F-plyny. Platforma byla založena za účelem podpory globální poptávky a dosažení uhlíkově neutrálního a cirkulárního hospodářství. Nabízí tak zodpovědnou alternativu životaschopného zdroje F-plynů.

 

Na online platformě Retradeables, která navzájem propojuje všechny subjekty pracující s chladivy, mohou příslušné strany obchodovat s vlastním použitým F-plynem a následně jej recyklovat nebo regenerovat. Platforma poskytuje udržitelné řešení pro společnost, které nabízí možnost rozšířit své stávající zásoby o použité F-plyny. Ty jsou následně zrecyklovány či zregenerovány do jejich původního průmyslového standardu tak, že mohou nahradit dodávku nového plynu, jehož zásoby jsou omezené.

 

Retradeables vychází z projektu LIFE3R, který je financován programem Evropské unie LIFE na základě grantové dohody LIFE19 CCM / AT 001226 - LIFE3R. EU poskytuje finanční prostředky široké škále projektů a programů pokrývajících oblasti, jako je regionální a městský rozvoj, zaměstnanost a sociální začlenění, zemědělství a rozvoj venkova, a také vzdělávání, zdraví, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a humanitární pomoc. www.RETRADEABLES.com

 

 

Kontakt pro média: Daikin Central Europe - Czech Republic

 

Jana Mašatová

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s.r.o.

Budějovická 778/3a, Praha 4 - Michle

M: masatova.j@daikin.cz

Mohlo by vás také zajímat

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky