Skip to main content

Hodnocení úrovně hlučnosti klimatizace

Pokud jste někdy zažili pobyt v hotelu s hlučnou starou klimatizací, která celou noc rachotila, nikdo se na vás nemůže zlobit, když si myslíte, že musíte obětovat ticho, abyste získali chladnější teplotu. Ačkoli to může být v případě některých starších jednotek pravda, hluk klimatizace není u většiny moderních jednotek problémem.

Co je hluk?

Hluk je obecně definován jako nežádoucí, obvykle nepříjemný zvuk. Hluk však může být obtížné vyčíslit, protože je často subjektivní a jeho vnímání se liší člověk od člověka a také v různých situacích.

Zkuste se na chvilku zastavit a poslouchat. Co slyšíte? Tikající hodiny, bzučící lednici? Možná zvuk projíždějícího auta nebo štěkání psa v dálce? Vadily vám ty zvuky, než jste se na ně začali soustředit? Každý den nás obklopuje mnoho zvuků, ale pokud se na ně opravdu nesoustředíme, obvykle zůstávají bez povšimnutí, zvláště když se ozývají neustále.

Zvuk je měřen v decibelech (dB). Pokud se však jedná o hladiny hluku, měření se obvykle uvádějí v dBA, což je jednotka upravená tak, aby zohledňovala citlivost našeho sluchu v závislosti na kmitočtu zvuku. Hladiny hluku jsou na stupnici od 0 dBA, což je nejměkčí zvuk, který může osoba s normálním sluchem zachytit, až po 140 dBA, což je úroveň, při které by hluk mohl způsobit fyzickou újmu už po jediném vystavení. Jakékoli dlouhodobé vystavení hladinám hluku nad 85 dBA může způsobit poškození sluchu.

Abychom to uvedli do určitých souvislostí, níže uvádíme hladiny hluku běžných zvuků, se kterými se setkáváme. Jedná se o očekávané úrovně v okruhu dvou až tří metrů od zdroje.

Normální dýchání

10 dBA

Šeptání

20 dBA

Lednice

32–47 dBA

Pračka

50–75 dBA

Myčka nádobí

55–70 dBA

Běžný rozhovor

60 dBA

Vysavač

60–85 dBA

Fén na vlasy

60–95 dBA

Mixér

80–90 dBA

Pneumatická sbíječka

110 dBA

Jakou hladinu hluku má klimatizace?

Stejně jako u každého strojního zařízení je třeba očekávat, že klimatizace bude působit určitý hluk. Pohyblivé části klimatizace – od ventilátorů až po motory – budou vytvářet zvuky, vznikající při chlazení nebo vytápění místnosti.

Množství hluku vytvářeného klimatizací souvisí s jejím stářím, typem a stavem. Bývalo normou, že provoz klimatizace byl poměrně hlasitý, ale pokrok v technologii znamená, že u dnešních moderních klimatizací již hluk nepředstavuje problém.

V technických údajích vaší jednotky by měla být uvedena hodnota decibelů dané klimatizace. K dispozici bude jedno číslo uvádějící hluk klimatizační jednotky uvnitř vašeho domova a další pro venkovní jednotku. Úrovně decibelů klimatizace se mohou značně lišit. Nejhlasitější částí klimatizace je kompresor, což je důvod, proč přenosné klimatizace mohou být poměrně hlasité a dosahují až 55 dBA, protože kompresor je součástí vnitřní jednotky. Moderní splitová klimatizace pro domácnosti, která obsahuje kompresor ve venkovní jednotce, však bude mnohem tišší.

Pokud jde o hladinu hluku, je třeba vzít v úvahu také venkovní jednotku klimatizace. Nejen, že se chcete vyhnout jakémukoli hluku, který by rušil vás a vaši rodinu, ale je třeba brát ohled také na své sousedy. Pokud však jde o zvuk, zejména venku, existují i další faktory, které mohou ovlivnit úroveň skutečně slyšitelného hluku. Z tohoto důvodu existují dva způsoby, jak se zvuk vyhodnocuje. Akustický výkon je skutečný hluk vytvářený klimatizační jednotkou, zatímco akustický tlak bere v úvahu snížení vnímaného hluku při vzdalování se. To se obvykle počítá ve vzdálenosti jeden až pět metrů od jednotky. Ve skutečnosti se další okolní zvuky mísí se zvukem venkovní jednotky a také ovlivňují úroveň zvuku, který skutečně slyšíte.

Klimatizace tichá jako šepot

Moderní klimatizace bere ohled na omezování hluku a pokrok v technologii přinesl hladinu hluku, která je mnohem nižší než kdykoli předtím, takže tichá klimatizace je opravdu možná. 

Společnost Daikin investovala do výzkumu a vývoje, aby zajistila, že významným faktorem v konstrukci klimatizace je právě minimalizace hluku. Prostřednictvím vývoje aerodynamických lopatek ventilátoru, speciálně navržených větracích otvorů snižujících hluk a nejnovějším inovacím v technologii kompresorů mají klimatizace značky Daikin tichý provoz s hladinou hluku při chlazení a vytápění pouhých 19 dBA, což je obdoba šepotu. Technologie měniče od společnosti Daikin také zajišťuje, že jednotka nikdy nemusí běžet na vysoký výkon, aby udržela pohodlnou teplotu, což zajišťuje trvale nízkou hladinu hluku.

Další informace o řadě klimatizací značky Daikin naleznete zde.

Jak snížit hluk klimatizace na minimum? 

S postupujícím opotřebením musí klimatizace pracovat namáhavěji, takže často zjistíte, že klimatizace je s přibývajícím časem hlučnější, zejména taková, která nevyužívá moderní technologie. Pokud máte problémy s hlučnou klimatizační jednotkou, zde je několik věcí, které můžete udělat, abyste hluk klimatizace udrželi na minimu.

  • Pravidelná údržba. Čištěním filtrů, větracích otvorů a tepelných výměníků se můžete vyhnout tomu, aby vaše klimatizace musela pracovat namáhavěji a tím pádem i hlučněji. 
  • Zkontrolujte stabilitu povrchu, na kterém je namontována. Nerovná stěna nebo podlaha může způsobovat vibrace, takže možná budete muset povrch vyrovnat nebo použít pěnu k pohlcení rázů.
  • Snižte otáčky ventilátoru. Vyšší otáčky znamenají, že klimatizace bude hlasitější, protože motor a součásti při chlazení vaší místnosti pracují s větší námahou. Zpomalení na snesitelnější úroveň zvuku jednotce stále umožňuje místnost chladit, jen o něco tišeji.

Kdy zavolat specialistu na klimatizaci?

Postupem času poznáte, jak vypadá „normální“ hladina hluku vaší klimatizace, a stejně jako u bzučící lednice nebo tikajících hodin si na to tak zvyknete, že už ho ani nebudete vnímat.

Následně byste měli rozpoznat jakékoli neobvyklé zvuky nebo zvýšení hlasitosti vaší klimatizace. Pokud si všimnete jakýchkoli změn, kontaktujte klimatizačního technika, protože by to mohlo být známkou vážnějšího problému. 

  • Vrzání – může vyžadovat vyčištění nebo namazání.
  • Bzučení – může se jednat o nahromadění prachu nebo znamení něčeho vážnějšího.
  • Rachot – rotor ventilátoru může být uvolněný.
  • Skřípání – možný problém s ložiskem nebo porucha motoru.
  • Syčení – jednotku je nutné okamžitě vypnout a pozvat odborníka, aby zkontroloval netěsnosti

Když si navyknete udržovat dobrý plán údržby, pravidelně čistit filtry klimatizace a každý rok nechat provést profesionální servis, vaše klimatizace zůstane ve špičkovém stavu a vy dosáhnete tichého provozu, který jste chtěli. 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky