Skip to main content

Jaké požadavky musí systémy HVAC na moderních stadionech splňovat?

Když se stadiony začínaly stavět, soustředily se na to, aby poskytly zázemí pro hru sportovců, a divákům se věnovala jen malá pozornost. V posledních několika desetiletích se tato zařízení vyvíjela a stadiony se staly více než jen zařízením pro organizovaný sport. V současnosti nabízejí místo pro setkávání lidí se společnými zájmy a poskytují ekonomický přínos okolní komunitě. K tomuto vývoji přispěl pokrok v architektuře a stavebnictví.

Nové stadiony jsou často víceúčelové, ikonické a zaměřené na fanoušky, ale také dostatečně korporátní, aby v den zápasu přinášely zisk. Nové velkolepé stavby zlepšily divácký zážitek. Inovace se objevily i uvnitř stadionu, protože arény začaly nabízet zábavní prostory a aktivity, které si lidé mohou užít před zápasem, a to i ve dnech, kdy se nehraje.

Tento vývoj ovlivnil nejen architektonické řešení stadionů, ale také návrh vzduchotechniky, protože čím modernější tato zařízení byla, tím více začala integrovat do budov i služby.

Systémy HVAC patří mezi základní služby moderních budov, protože jsou potřebné pro splnění očekávání komfortu uživatelů, zejména v zařízeních, která nabízejí zážitky.

Tepelný komfort v budovách, jako jsou stadiony, je velmi důležitý. Systémy HVAC mohou být důležitým spojencem při navrhování komfortních zážitků pro diváky a další uživatele.

Tyto systémy však mohou mít také významný vliv na provozní náklady a následně na zisky. Z tohoto důvodu existují aspekty, které stojí při navrhování vzduchotechnických systémů HVAC pro stadiony za zvážení.

Tepelný komfort a kvalita vnitřního ovzduší

Jak již bylo zmíněno, moderní stadiony jsou stále častěji zařízeními se smíšeným využitím, která zahrnují nákupní prostory, bary, restaurace, VIP salonky a skyboxy. Cílem všech těchto zařízení je nabídnout divákům prvotřídní zážitek před, během a po zápase – a také ve dnech mimo zápasy. Prémiový zážitek samozřejmě nelze oddělit od tepelného komfortu, který musí být ve všech těchto prostorách zaručen v každé sezóně, protože stadiony už nejsou jen sportovními zařízeními, ale celoročně se na nich konají také firemní setkání, akce, koncerty a představení.

V těchto zařízeních je pak zapotřebí komfortní chlazení a vytápění a v závislosti na potřebě jsou nutné chladicí jednotky a/nebo tepelná čerpadla, která jsou správně nadimenzována a mohou splnit požadavky na chlazení a vytápění různých prostor stadionu.

Totéž platí pro kvalitu vnitřního ovzduší, což je další velmi důležitý aspekt, který je třeba zvážit, protože množství lidí v různých prostorách stadionu si zaslouží dýchat čistý vzduch.

To je jedním z cílů dobře navržených větracích systémů, které jsou skvělým nástrojem pro čištění vzduchu v interiérech prostřednictvím výměny a filtrace vzduchu.

Více o důležitosti kvality ovzduší v interiéru se dočtete zde.

Dalším zajímavým aspektem, na který se společnost Daikin zaměřuje, je monitorování kvality vnitřního ovzduší, protože monitorování a sledování je základem pro to, aby bylo možné jednat a provádět zlepšení.

Integrací snímače vnitřního prostředí (IEQ) společnosti Daikin získává systém HVAC výhody tohoto snímače, který monitoruje a sleduje vnitřní podmínky prostřednictvím souboru parametrů kvality vnitřního ovzduší a poskytuje správcům budov jasný přehled o stavu kvality vzduchu v budově, kterou spravují.

Klikněte zde a zjistěte, jak vám může společnost Daikin pomoci monitorovat kvalitu vnitřního prostředí

Zatímco chlazení a vytápění vnitřních prostor není žádnou novinkou, v poslední době se setkáváme s klimatizovanými tribunami a herními plochami na stadionech. V posledních několika letech se tato možnost stále častěji objevuje, zejména v zemích, kde je kvůli extrémním vedrům klimatizace nezbytná, aby se lidé mohli normálně shromažďovat a věnovat se aktivitám bez újmy na zdraví.

Pomyslete na stadiony, kde se shromáždí více než 80 000 lidí a kde venkovní teploty pravidelně přesahují 40 °C. Těchto 80 000 lidí pak dýchá extrémně horký vzduch, vytváří další teplo a vlhkost a prostředí je tak velmi nezdravé. To ovšem není obraz prvotřídního zážitku, navíc může být takovéto prostředí pro lidi škodlivé.

Podobným scénářům mohou pomoci předejít vzduchotechnické systémy, které pomáhají ochlazovat sedadla a prostory hřiště na stadionech a zajišťují správnou výměnu vzduchu, aby bylo zaručeno pohodlí a bezpečnost diváků i sportovců.

Energetická účinnost

Klimatizace celého stadionu – zejména pokud nemá zatahovací střechu – může být z hlediska spotřeby energie považována za škodlivou.

Je však třeba vzít v úvahu i další aspekt: život, jak ho známe, by bez klimatizace nebyl v extrémních vedrech možný.

Jakmile si toto uvědomíme, můžeme přistoupit k analýze, jak mohou moderní systémy HVAC pomoci uspokojit potřeby klimatizace a zároveň být energeticky účinné a ekologicky udržitelné.

Pro začátek je třeba systémy HVAC považovat za nedílnou součást návrhu budovy, jehož cílem je dosáhnout co nejlepší energetické účinnosti.

To znamená, že je třeba zohlednit takové aspekty, jako je např:

  • orientace stadionu podle pohybu slunce

  • barevné schéma budovy a povrchová úprava zaměřená na odrážení tepla a/nebo usměrňování větru

  • přítomnost zatahovací střechy

  • přítomnost fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny, která bude napájet stadion

Tyto aspekty by měly být zváženy předtím, než se začnou řešit ty, které se více týkají vzduchotechniky.

Stejně jako návrh budovy musí být i návrh HVAC zaměřen na dosažení velmi vysoké energetické účinnosti, které lze dosáhnout pouze použitím kombinace pokročilých technologií, jež se zaměřují na všechny potřeby projektu.

Technologie invertorů má zásadní význam pro návrhy systémů HVAC využívajících vzduchem nebo vodou chlazené jednotky, zejména pro budovy, u nichž dochází k častému kolísání požadavků na spotřebu v závislosti na obsazenosti a rozmístění osob v různých částech budovy.

Měněním frekvence napájení motoru totiž technologie řízení invertorem moduluje otáčky kompresoru, a tím řídí jeho výkon.

Vzhledem k tomu, že chladicí jednotky a tepelná čerpadla instalovaná na stadionech obvykle pracují při částečném zatížení, představuje technologie řízení invertorem hodnotné řešení pro zvýšení jejich účinnosti.

Pro zvýšení účinnosti celého systému HVAC je pak důležité, aby se průtok vody v systému mohl měnit v závislosti na aktuální potřebě zatížení budovy. Systém s proměnným průtokem vody je ideálním řešením, protože moduluje množství vody protékající systémem a zajišťuje, aby čerpadla pracovala co nejefektivněji, čímž se snižuje jejich spotřeba energie.

Totéž platí pro vzduchotechnické jednotky (AHU), které mohou být součástí systému HVAC. Výběrem modelů s ventilátory s vysokou účinností řízenými invertorem a rekuperací tepla lze výrazně snížit spotřebu energie.

Rekuperace tepla je například možnost, která umožňuje jednotkám AHU získat zpět teplo z odváděného vzduchu díky výměníkům tepla. Ty předávají teplo z proudu vyfukovaného odpadního vzduchu do proudu čistého vzduchu přiváděného do budovy, aniž by docházelo k jakémukoli znečištění mezi oběma proudy vzduchu. Tento proces výrazně zlepšuje energetickou účinnost.

Dalším aspektem, který je třeba zohlednit v komplexních systémech HVAC, je modularita. Modularita aktivuje jednotky na základě oblastí stadionu, které v určitém okamžiku skutečně potřebují chlazení nebo vytápění, což zajišťuje ještě větší kontrolu nad spotřebou energie. Toho lze dosáhnout rozdělením zátěže na několik jednotek, které lze aktivovat podle potřeby na základě aktuálních potřeb.

Energetická spotřeba moderních stadionů se obvykle mění v závislosti na sezóně nebo konkrétní akci, kterou hostí. To má významný dopad na energetickou účinnost budovy. Je tedy důležité zohlednit proměnlivou poptávku celé budovy. Pro účinnější systém HVAC může být užitečné rozdělit zátěž mezi více jednotek různých velikostí a řídit je, jako by šlo o jednu velkou jednotku.

Systém Daikin intelligent chiller manager (iCM) je navržen tak, aby řídil, sekvencoval a optimalizoval výkon více chladicích jednotek, harmonizoval způsob, jakým pracují jednotlivé chladicí jednotky v objektu, a umožnil jim dosáhnout cíle s minimálním úsilím, a to jak z hlediska spotřeby energie, tak z hlediska mechanického provozu. To vše samozřejmě s pozitivním dopadem na životnost a účinnost chladicích jednotek.

Monitorování, preventivní údržba a spolehlivost

Dálkové monitorování a řízení jsou velmi důležité pro každý systém HVAC takové velikosti, jakou vyžadují stadiony.

Monitorování a sledování pomáhá zajistit pochopení aktuální situace i při přijímání opatření ke zlepšení. Proto je důležité mít systém, který lze dálkově monitorovat a ovládat, aby správci objektů mohli provádět preventivní údržbu, a zajistit tak účinnost a spolehlivost systému.

Daikin on Site (DoS) umožňuje technikům po celém světě monitorovat, spravovat, vizualizovat a ovládat všechny jednotky instalované v systému HVAC na jednom nebo více místech v reálném čase přímo z cloudu. To umožňuje servisním společnostem provádět preventivní opatření bez nutnosti návštěvy místa, čímž se exponenciálně zvyšuje kapacita technické podpory.

DoS je nástroj pro vzdálené monitorování od společnosti Daikin, který poskytuje údaje v reálném čase 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok a umožňuje sledovat zařízení chladicích a klimatizačních jednotek a jejich funkčnost. To umožňuje majitelům zařízení přijímat preventivní opatření a vyhnout se dodatečným nákladům spojeným s poruchami a odstávkami.

Při každém výskytu alarmu mohou správci zařízení snadno odhalit problém a najít správné řešení. Prostřednictvím platformy mohou vyhodnocovat všechny parametry v reálném čase a v případě potřeby úpravy nastavení jednat na dálku. To vše zlepšuje provoz a řízení jednotek a zvyšuje jejich spolehlivost.

DoS také usnadňuje plánování práce techniků, dává jim možnost připravit se na problémy a možná řešení tím, že zobrazuje náhradní díly, které by mohly být potřeba, a urychluje práci. To umožňuje technikům pracovat efektivně a zkrátit dobu obnovy zařízení HVAC.

DoS také vytváří pravidelné zprávy o výkonu systému a energetické audity, které pomáhají udržovat systém co nejefektivnější.

Ze všech těchto důvodů se systém Daikin on Site stal nezbytným pro zvýšení úrovně účinnosti a spolehlivosti zařízení HVAC, a to i (téměř úplně) na dálku.

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky