Skip to main content

Klimatizace a tepelná čerpadla

Jak mohou systémy klimatizace hrát klíčovou roli při snižování spotřeby plynu v zimě.

Vzhledem k nejistotě ohledně dodávek a cen zemního plynu hledají evropské členské státy způsoby, jak v nadcházející zimě snížit poptávku po plynu o 15 %. Částečné řešení spočívá v alternativních zdrojích vytápění, například ve využití již dnes používaných systémů klimatizace. Systém klimatizace je vlastně tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které dokáže velmi účinně a efektivně vytápět budovy. V případě budovy o rozloze 600 m² může použití systému klimatizace jako tepelného čerpadla vzduch-vzduch k vytápění pomoci ušetřit až 112 880 kWh zemního plynu a snížit náklady na vytápění o 25 %.

 

Vzhledem k problémům, kterým EU v současné době čelí, vypracovala Evropská komise Evropský plán snižování poptávky po plynu (1), v němž členským státům doporučuje, aby do března 2023 dobrovolně snížily spotřebu plynu o 15 %. Podle EU lze dosáhnout velkých úspor při vytápění a chlazení budov. Odhaduje se, že téměř 30 % komerčních budov v EU je stále vytápěno plynem (2), přičemž některé jsou vybaveny i systémem klimatizace.

Snižte své účty za plyn používáním klimatizace k vytápění

Ano, systém klimatizace je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, které lze použít k účinnému a efektivnímu prostorovému vytápění. Budovy mohou výrazně a okamžitě snížit svou spotřebu plynu používáním systému klimatizace v režimu vytápění a současně snížit celkové náklady.

Naše výpočty ukazují, že použití systému klimatizace pro vytápění výrazně snižuje spotřebu zemního plynu. Na příkladu kancelářské budovy o rozloze 600 m² se díky tepelnému čerpadlu VRV vzduch-vzduch ušetří až 112 880 kWh zemního plynu ve srovnání s tradičním vytápěním (3). Kromě toho mohou společnosti díky tepelnému čerpadlu snížit své náklady na energii téměř o 30 %. Pro společnost působící v Belgii to znamená snížení nákladů na vytápění z 25 237 EUR na 17 695 EUR ročně (4).

Více informací získáte od vaší instalační společnosti.

Proč je tepelné čerpadlo tak účinné?

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch má vnitřní i venkovní jednotku. Při provozu v režimu chlazení vnitřní jednotka odebírá teplo z interiéru a předává ho venkovní jednotce, která teplo odvádí ven. Funkci však lze obrátit a vytápět vnitřní prostory pomocí tepla odebraného venkovní jednotkou z venkovního vzduchu. I při venkovních teplotách hluboko pod 0 °C bude tepelné čerpadlo vzduch-vzduch účinně vytápět.

Tepelné čerpadlo je až čtyřikrát účinnější než plynový systém, protože tři čtvrtiny energie použité k vytápění pochází zdarma z venkovního vzduchu, zatímco spotřeba elektřiny je pouze čtvrtinová.

Další snížení spotřeby energie ve vaší budově

Pokud je v budově již instalováno tepelné čerpadlo, lze jej optimalizovat pomocí energeticky úsporných systémů, které dále sníží účty za energii. Inteligentní cloudové systémy, jako je cloudová služba společnosti Daikin, poskytují přístup k nástrojům, které nejenže odhalí nadměrnou spotřebu energie v některých částech jejich budovy, ale tyto systémy jim také umožní rychle jednat a zasáhnout tam, kde je to potřeba.

Řešení tepelných čerpadel pro každou aplikaci

Jako přední společnost v oblasti tepelných čerpadel podporujeme evropskou transformaci energetiky svými různými řešeními tepelných čerpadel vyvinutými a vyráběnými v Evropě. V rámci své environmentální vize do roku 2050 chceme do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality v celém svém hodnotovém řetězci a životním cyklu výrobků a řešení. Díky síti lokálně vyškolených odborníků pomůžeme svým zákazníkům dekarbonizovat budovy a vytvořit zdravé životní prostředí pro další generace.

Madoka

Zjistěte více o našich řešení pro váš projekt nyní!

 
  1. SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ "Šetřete plynem pro bezpečnou zimu" (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0360)

  2. Energetická bilance – Konečná spotřeba – ostatní odvětví – komerční a veřejné služby – spotřeba energie: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/5463efac-cd35-4d4c-b027-d706050cdf7f?lang=en

  3. Vypočítáno pomocí celoroční kalkulačky společnosti Daikin dostupné na obchodním portálu společnosti Daikin (nutná registrace) (https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder/solutions-seasonal-simulator.html), vypočteno pro tepelné čerpadlo VRV 28HP s 15 připojenými vnitřními jednotkami, s odhadovanou tepelnou zátěží 100 W/m².

  4. Na základě V-testu provedeného dne 5. 10. 2022 na adrese https://vtest.vreg.be/ se smlouvou Engie Flow gas PRO Gas: 25 236,90 eur/rok za tradiční vytápění (112 880 kWh plynu) oproti smlouvě na elektřinu Engie Flow PRO: 17 694,78 eur/rok při použití systémů VRV pro vytápění (28 192 kWh elektřiny) (ceny zahrnují náklady na energii, distribuci, daně, bez DPH pro Ostende, Belgie)

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky