Skip to main content

Řada chladicích jednotek a tepelných čerpadel Bluevolution

Výsledek bezkonkurenčních zkušeností společnosti Daikin s vývojem technologie R-32

bg-image

Daikin, první společnost na světě, která představila novou generaci řady spirálových chladicích jednotek chlazených vzduchem s chladivem R-32.

Společnost Daikin neustále zaujímá vedoucí postavení v oblasti chladicích technologií a znovu usiluje o inovace. S novou generací chladicích jednotek a tepelných čerpadel s chladivem R-32 rozšířila společnost Daikin řadu Bluevolution o větší výkony, což umožňuje využívat výhod chladiva R-32 i v komerčních aplikacích.

bg-image

Proč Daikin zavedl modely R-32?

Potenciál globálního oteplování (GWP) chladiva R-32 je pouze 675. To je pouhá jedna třetina ve srovnání s běžně používaným chladivem, jako je R-410A. Díky nižší klasifikaci hořlavosti (R-32 spadá podle normy ISO817 do kategorie A2L) jej lze bezpečně používat v mnoha aplikacích, a to včetně systémů chlazené vody. Jako jednosložkové chladivo jej lze snadno recyklovat a znovu použít, což je další ekologický přínos v jeho prospěch.

Proč zvolit chladivo R-32

Ve skutečnosti je R-32 považováno za nejvyváženější chladivo z hlediska dopadu na životní prostředí, energetické účinnosti, bezpečnosti a hospodárnosti pro klimatizační zařízení a tepelná čerpadla.

Začněme analýzou toho, jak chladivo R-32 odpovídá hlavním aspektům, které je třeba zvážit při výběru chladiva: cenová dostupnost, šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost.

 • Udržitelnost

  R-32 má nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy, zatímco jeho GWP (potenciál globálního oteplování) je 675, což je o dvě třetiny méně než u R-410A. Ve srovnání s R-410A lze snížit objem náplně o 30 %. To vše může vést ke snížení emisí CO2 o 76 % ve srovnání s klasickou technologií.

  R-32 lze snadno recyklovat. Lze jej odsát při údržbě a následně znovu použít.

 • Energetická a nákladová účinnost

  Protože chladivo R-32 účinně odvádí teplo, může ve srovnání se zařízeními používajícími R-410A výrazně snížit spotřebu elektrické energie.

  Chladivo R-32 se snadno a levně plní a udržuje v průběhu času, umožňuje kompaktní nákladově efektivní konstrukce a minimalizuje celkové investiční náklady, což snižuje náklady na provoz a údržbu systémů.

 • Bezpečnost

  Chladivo R-32 není toxické a podle mezinárodní normy ISO817:2014 je klasifikováno jako chladivo třídy A2L (nízko hořlavé)

  Norma ISO 817:2014 rozděluje hořlavost chladiv do 4 kategorií:
  Třída 1 (bez šíření plamene), třída A2L (nižší hořlavost), třída 2 (hořlavost) a třída 3 (vyšší hořlavost).

Pohled na politiku společnosti Daikin v oblasti chladiv a reakce na nové potřeby

Chladiva jsou v dnešní době potřebná více než kdy jindy, protože potřeby chlazení a vytápění v našem světě rostou. Dřívější řešení se staršími chladivy mohou mít důsledky pro dnešní životní prostředí, proto je důležité najít budoucí řešení současných problémů již nyní. To je hlavním cílem společnosti Daikin. Přispívat ke zmírnění dopadu chladiv na životní prostředí komplexním přístupem v celém životním cyklu chladiva a zařízení. ​

Při výběru chladiva jsou obvykle hlavními aspekty, které je třeba zvážit, bezpečnost, cenová dostupnost a šetrnost k životnímu prostředí. Je to otázka rovnováhy mezi těmito různými aspekty a faktory. Výběr se samozřejmě může lišit v závislosti na aplikaci, protože jediná dokonalá volba pro jakoukoli aplikaci jednoduše neexistuje. Nedávné změny zavedené novými mezinárodními předpisy však vedly k novému vývoji ve světě chladiv, který v posledních letech směřuje k chladivům s nižším GWP. ​

Společnost Daikin, která má jedinečné zkušenosti s výrobou a produkcí chladiv i zařízení, označila chladivo R-32 za nejvyváženější chladivo z hlediska dopadu na životní prostředí, energetické účinnosti, bezpečnosti (R-32 je klasifikováno jako A2L – nízká hořlavost) a nákladové efektivity pro klimatizační zařízení a tepelná čerpadla. Proto Daikin věří v chladivo R-32.

EWAT-B

EWYT-B

EWAA-DA

EWAT-CZ

EWYA-DA

EWYT-CZ

bg-image

Řada Bluevolution bude brzy rozšířena o novou sérii, která doplní tuto produktovou řadu společnosti Daikin pro segment komerční klimatizace.

Řada Bluevolution je vyrobena za pomoci moderních a pokročilých technologií s chladivem R-32. Cílem těchto výrobků je výrazně snížit dopad klimatizačních technologií pro komerční sektor na životní prostředí. To vše bez vlivu na výkon jednotek a jejich schopnost vytvářet požadovanou úroveň komfortu. Kontaktujte nás a dozvíte se více!

Chladiva jsou v dnešní době potřebná více než kdy jindy, protože potřeby chlazení a vytápění v našem světě rostou. Dřívější řešení se staršími chladivy mohou mít důsledky pro dnešní životní prostředí, proto je důležité najít budoucí řešení současných problémů již nyní. To je hlavním cílem společnosti Daikin. Přispívat ke zmírnění dopadu chladiv na životní prostředí komplexním přístupem v celém životním cyklu chladiva a zařízení.

Společnost Daikin, která má jedinečné zkušenosti s výrobou a produkcí chladiv i zařízení, označila chladivo R-32 za nejvyváženější chladivo z hlediska dopadu na životní prostředí, energetické účinnosti, bezpečnosti (R-32 je klasifikováno jako A2L – nízká hořlavost) a nákladové efektivity pro klimatizační zařízení a tepelná čerpadla. Proto společnost Daikin věří chladivu R-32 a neustále vyvíjí špičkové technologie, které jsou na něm založené.

Sledujte další informace o nadcházejícím uvedení výrobku na trh!

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky