Skip to main content

Nové sady pro připojení vzduchotechnických jednotek k venkovním jednotkám DX

Brusel, 21. listopadu 2023 – Společnost Daikin oznámila zavedení nových sad expanzních ventilů a řídicí skříně pro snadné připojení venkovních jednotek Daikin DX (Direct eXpansion) ke vzduchotechnickým jednotkám. Nové sady pracují také s chladivem R-32 s nižším GWP, čímž poskytují nízkouhlíkové řešení pro vytápění, chlazení a čerstvý vzduch, které vytváří optimální komfort pro komerční prostory.

Zjednodušení dekarbonizace budov při současném zvýšení komfortu

Připojení vzduchotechnických jednotek (AHU) k venkovním jednotkám DX nabízí významné výhody pro komerční prostory, optimalizuje vnitřní komfort a zároveň zajišťuje vysokou energetickou účinnost. Systémy DX okamžitě reagují na měnící se zatížení promítnutím do teploty čerstvého vzduchu, což vede ke stabilní a komfortní teplotě v interiéru bez energetických ztrát.

Nejnovější jednotky VRV 5 s invertorem navíc používají chladivo R-32 s nižším GWP. Proto mohou výrazně snížit uhlíkovou stopu budov, což pomáhá podnikům dosáhnout jejich ekologických cílů a zároveň zajišťuje, že řešení je připravené na budoucnost.

Pohodlí a možnost výběru

Nejnovější expanzní sada EKEA byla výrazně vylepšena a nabízí jednoduchost a nákladovou efektivitu balíčkového řešení s větší flexibilitou a možnostmi konfigurace, které umožňují efektivní přizpůsobení individuálním potřebám.

Přidáním tří nových výkonů (300, 350 a 400) pak vzniká kompletní řada sad expanzních ventilů od 5 do 69,3 kW, které splní jakékoli nároky budovy. Díky pěti dostupným režimům regulace si projektanti mohou vybrat nejvhodnější řešení, které zajistí rovnováhu mezi snadnou integrací a dobu odezvy. Sady lze použít v extrémních povětrnostních podmínkách až do minus 20 ˚C.

Komplexní nabídka od jedné značky

Sady AHU od společnosti Daikin lze použít s jakoukoli vzduchotechnickou jednotkou DX s chladivem R-32 (nebo R-410A), avšak za účelem zjednodušení dodávky nabízí společnost Daikin řešení v podobě kompletního balíčku. Ten obsahuje venkovní jednotku Daikin DX a vzduchotechnickou jednotku Daikin AHU se sadou expanzního ventilu a řídicí skříní namontovanou z výroby, což znamená jak vzájemnou kompatibilitu veškerých komponent, tak jediného dodavatele. Výběr jednoho z řešení AHU s průtokem vzduchu až 140 000 m³/h je snadný díky speciálnímu softwaru společnosti Daikin.

EKEA – Balíček čerstvého vzduchu Daikin

Joao Teixeira, produktový specialista VRV společnosti Daikin, říká:

„Neustále pracujeme na vývoji inovativních výrobků s nižšími emisemi CO2 s cílem dosáhnout komerční budovy s čistou nulou. Sada expanzního ventilu EKEA, která umožňuje integraci tepelných čerpadel VRV 5 se systémy AHU, nabízí pohodlí a jednoduchost s možností dalšího přizpůsobení pro zajištění optimálního využití energie, přičemž zároveň používá chladiva s nižším GWP, jako je R-32, což dále snižuje dopad na životní prostředí.“

Komponenty systému

K integraci vzduchotechnické jednotky se systémem DX je zapotřebí 5 klíčových prvků. Níže uvádíme stručný přehled komponent a jejich funkce.

EKEA – Hlavní komponenty a zapojení
  1. Venkovní jednotka DX (příklad: venkovní jednotka VRV 5) nabízí rychlou odezvu na měnící se požadavky na zatížení a nízké provozní náklady
  2. Vzduchotechnická jednotka Daikin (nebo jiného výrobce) s výměníkem tepla DX (Direct eXpansion). Výměník tepla DX nahrazuje vodní výměník tepla. Všechny ostatní prvky vzduchotechnické jednotky zůstávají stejné
  3. Sada expanzního ventilu, která reguluje průtok chladiva (a tím i dodávaný výkon) do vzduchotechnické jednotky
  4. Řídicí skříň, která reguluje sadu expanzního ventilu a výkon venkovní jednotky na základě vstupu z kontroléru a senzorů/termistorů V závislosti na typu řízení a umístění termistorů může být regulace prováděna na základě teploty přiváděného nebo odváděného vzduchu nebo prostřednictvím teploty odpařování/kondenzace
  5. Kontrolér Daikin nebo DDC, který v závislosti na typu nabízí rovnováhu mezi snadnou integrací a dobou odezvy na měnící se zátěž

Pro více informací si stáhněte níže uvedenou brožuru.

Obrázky s autorskými právy: Daikin Europe

O společnosti Daikin

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. je dceřinou společností globální skupiny Daikin Industries a předním poskytovatelem technologií pro vytápění, chlazení, větrání, čištění vzduchu a mrazení (HVAC&R) v Evropě, na Středním východě a v Africe. Společnost Daikin navrhuje, vyrábí a uvádí na trh široké portfolio výrobků, služeb údržby i řešení na klíč pro rezidenční, komerční a průmyslové účely. K dnešnímu dni má společnost Daikin Europe kolem 13 700 zaměstnanců ve více než 57 konsolidovaných dceřiných společnostech. Má 14 výrobních závodů v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Španělsku, Rakousku, Velké Británii, Turecku, Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii. Sídlo skupiny Daikin Europe se nachází v belgickém Ostende. Společnost byla založena v roce 1972, výroba v Evropě byla zahájena v roce 1973.

O společnosti Daikin Industries Ltd.

Společnost Daikin Industries byla založena v roce 1924 v japonské Ósace. Skupina zaměstnává více než 96 000 lidí po celém světě a je lídrem na trhu tepelných čerpadel, klimatizačních systémů a také filtrace vzduchu. Je jediným výrobcem na světě, který vyvíjí a vyrábí topná, větrací, klimatizační a chladicí zařízení a také chladiva ve vlastní režii. Ve fiskálním roce 2022 (1. dubna 2022 – 31. března 2023) dosáhla společnost obratu 28,2 miliardy eur.

Kontakty pro média Daikin Europe N.V.

Sofie Sap - T.: +32 472 580482 Mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga - T.: +32 465 462321 Mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Kontakt pro média pro dotazy týkající se výrobků Daikin Europe N.V.

Gill De Bruyne - T.: +32 486 523554 Mail: debruyne.g@daikineurope.com

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky