Skip to main content

Energeticky účinné a ke klimatu šetrné chladicí jednotky s chladivem R-32 ve společnosti Heinzinger electronic GmbH

Rosenheim, Německo

Společnost Heinzinger electronic GmbH se sídlem v Rosenheimu vyrábí vysoce výkonná a přesná řešení napájení a stejnosměrné napájecí jednotky. Společnost Heinzinger proto hledala moderní a spolehlivé řešení pro chlazení nové výrobní haly v rámci rozšíření společnosti v roce 2019. © Heinzinger electronic GmbH

Ať už se jedná o napájecí komponenty v elektromobilitě, jako jsou vysokonapěťové baterie pro čistě elektrické nebo hybridní automobily, vysokonapěťové testování až do 300 000 V či řízení a vychylování svazků částic urychlovači a magnety, vysoce výkonná a přesná napájecí řešení a stejnosměrné napájecí jednotky od společnosti Heinzinger electronic GmbH v Rosenheimu zajišťují spolehlivé použití, a to i v extrémních podmínkách. Vzhledem k tomu, že tyto specializované
vysokoproudové a vysokonapěťové komponenty vytvářejí velké množství odpadního tepla, je třeba je průběžně chladit. Společnost Heinzinger proto hledala moderní a spolehlivé řešení pro chlazení nové výrobní haly v rámci rozšíření společnosti v roce 2019. Byl použit vzduchem chlazený chladicí agregát od společnosti Daikin se spirálovým kompresorem o výkonu 200 kW, který poprvé pracuje s chladivem R-32 šetrným ke klimatu a vyznačuje se optimálním provozním chováním a vysokou energetickou účinností. V porovnání se systémy používajícími klasické chladivo R-410A snižuje R-32 emise CO2 až o 68 %.

Společnost Heinzinger electronic GmbH se sídlem v Rosenheimu, která zaměstnává přibližně 100 zaměstnanců, vyvíjí, vyrábí a prodává vysokoproudové a vysokonapěťové napájecí zdroje pro různá průmyslová odvětví po celém světě, a je tak synonymem pro vysoce kvalitní a přesná řešení napájení. Stejnosměrné napájecí zdroje Heinzinger umožňují spolehlivé použití i v extrémních podmínkách. Každý rok opustí továrnu více než 800 vysoce kvalitních jednotek, které poskytují spolehlivý a přesný proud a napětí i v těch nejnáročnějších aplikacích. Mezi klienty patří jak lékařské technologie, tak i výzkumné laboratoře jako strojírenství, automobilový průmysl a elektromobilita, ale i jako nabíjecí stanice a testovací centra. Konečné zkoušky až do 400 kV lze provádět v naší vlastní vysokonapěťové laboratoři. Vzhledem k tomu, že při takových aplikacích vzniká velké množství tepla, musí být výrobní a zkušební stolice ve společnosti Heinzinger spolehlivě klimatizovány.

Když se společnost v roce 2019 rozhodla rozšířit výrobu, převzala halu o rozloze 2 350 metrů čtverečních, která byla kompletně zrekonstruována. Vzhledem k tomu, že zkušební pole v Heinzingeru musí být chlazena otevřeným vodním okruhem, nebylo snadné najít vhodné standardní řešení. Kromě toho je takový systém obvykle závislý na servisu od příslušného výrobce. Povědomí o životním prostředí a hodnocení dopadů jsou důležitými součástmi firemní filozofie středně velké společnosti z Rosenheimu, takže Heinzinger od samého počátku kladl velký důraz na energeticky nejúčinnější a nejekologičtější řešení klimatizace.

Inovativní spirálové chladicí jednotky Daikin po modernizaci

„Úkol pro Heinzinger electronic GmbH byl proto poměrně složitý. To byl také důvod, proč jsem ihned kontaktoval pana Kamyshanskyho ze společnosti Daikin,“ vysvětluje Magnus Höß, jednatel společnosti Höß Kälte-Klimatechnik v Bad Feilnbachu. „Společně jsme vytvořili proveditelný koncept, který jsme představili našemu klientovi.“ U aplikací zahrnujících otevřené vodní okruhy je nutná úzká spolupráce a konzultace všech zúčastněných stran, zejména s ohledem na kvalitu vody a vnější vlivy. Ve společnosti Heinzinger bylo implementováno řešení přizpůsobené zákazníkovi, které nabízí nejvyšší možnou flexibilitu a provozní spolehlivost. Vzhledem k výše uvedeným požadavkům navrhla společnost Höß Kälte-Klimatechnik ve spolupráci se společností Daikin takovou konstrukci systému, která na jedné straně přesně odpovídá požadavkům zákazníka a na druhé straně umožňuje kdykoli provést zásahy nebo úpravy v řídicím systému. Důraz byl kladen na chladicí zařízení Daikin, které spolehlivě zajišťuje energeticky účinné procesní chlazení. Díky více než 150 různým možnostem vybavení lze chladicí jednotky Daikin přizpůsobit konkrétní aplikaci, prostředí a požadavkům. V tomto konkrétním případě byla zvolena vzduchem chlazená jednotka řady EWAT-B-XR se spirálovým kompresorem. Ta se vyznačuje vysokou účinností a sníženou hladinou akustického tlaku. Byla také prvním vzduchem chlazeným chladicím zařízením se spirálovým kompresorem na trhu,
které používalo chladivo R-32 šetrné k životnímu prostředí.

Ve společnosti Heinzinger electronic GmbH jsou výrobní hala a místnosti se zkušebními stolicemi vybaveny vzduchem chlazenou chladicí jednotkou R-32 od společnosti Daikin se spirálovým kompresorem (200 kW) a pasivním chladičem. © DAIKIN

Chladivo šetrné ke klimatu s pozitivní ekologickou bilancí a nízkými emisemi CO₂.

Chladivo R-32 má potenciál globálního oteplování (GWP) 675, a tedy o 68 % nižší než komerčně dostupné chladivo R-410A, jehož GWP je 2 088.

Díky své příznivé bezpečnostní klasifikaci z hlediska hořlavosti (chladivo R-32 je zařazeno do kategorie A2L podle normy ISO 817) je vhodné pro mnoho aplikací, včetně systémů s chlazenou vodou. Mezi další ekologické výhody chladiva R-32 patří to, že díky standardnímu mikrokanálovému kondenzátoru umožňuje snížit náplň chladiva o 10 %, a také jde o čisté chladivo, které lze snadno zpracovávat a také recyklovat.

Výrobní a zkušební stolice musí být ve firmě Heinzinger spolehlivě chlazeny, protože specializované silnoproudé a vysokonapěťové komponenty vytvářejí velké množství odpadního tepla. © DAIKIN

Vysoká energetická účinnost umožňuje výrazné úspory.

Společnost Höß Kälte-Klimatechnik provedla kompletní instalaci včetně potrubí V2A DN65. Společnost Höß Kälte-Klimatechnik byla rovněž zodpovědná za koordinaci měřicí a regulační techniky a elektrotechniky pro napájecí vedení. „Společnost Heinzinger kladla při výběru nové klimatizační techniky velký důraz na energetickou účinnost,“ vysvětluje Magnus Höß. „Vybraný chladicí systém Daikin s chladivem R-32 splnil veškerá očekávání na straně zákazníka tím nejlepším možným způsobem. V kombinaci s pasivním chladičem od společnosti Güntner to bylo nejlepší a nejrozumnější řešení pro takto náročnou aplikaci.“ Vzhledem k poměrně vysoké úrovni teplot na vratné větvi bylo zákazníkovi navrženo, aby byl pasivní chladič velmi velkoryse nadimenzován (v tomto případě na 5K). To znamená, že chladič může pokrýt velmi vysoký podíl výkonu v průběhu celého roku a zpětný tok může být „předchlazen“. V praxi se ukázalo, že při venkovní teplotě 15 °C a vyšší již společnost Heinzinger chladicí jednotku nepotřebuje.

Protože je zákazník s řešením v nové, vnitřně rekonstruované výrobní hale velmi spokojen, vybavil nyní identickým chladicím zařízením Daikin také místnosti se zkušebními stolicemi ve stávající budově. Starý klimatizační systém instalovaný v budově o rozloze 1 400 m2, který byl náchylný k poruchám a sestával z jednoduché kondenzační jednotky s deskovým výměníkem tepla (PHE) a nebyl vybaven volným chlazením, měl být nahrazen novým, moderním řešením chlazení.

Thomas Staber, vedoucí oddělení inženýringu a CAD + projektový manažer rozšíření závodu ve společnosti Heinzinger electronics GmbH, shrnuje takto: „Jsme velmi spokojeni. Od plánování a realizace až po uvedení systému Daikin do provozu vše proběhlo se společností Höß Kälte-Klimatechnik skvěle.“

Magnus Höß, jednatel společnosti Höß Kälte-Klimatechnik (vlevo), a Vladimir Kamyshanskiy, technický konzultant pro systémy chlazené vody společnosti DAIKIN Airconditioning Germany GmbH, společně vyvinuli koncept chladicího a pasivního chladiče pro společnost Heinzinger electronic. © DAIKIN

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky