Skip to main content

Případová studie zvukotěsné izolace

Jaká je akustická účinnost zvukotěsná izolace?

Jaká je akustická účinnost zvukotěsná izolace?

Akustická účinnost nové zvukotěsné izolace Daikin pro venkovní jednotky Sky Air a VRV 5 byla potvrzena terénními zkouškami provedenými v rezidenční instalaci v Burgundsku ve Francii, které prokázaly výrazné snížení hluku. Ten dokonce překročil hodnoty z tovární zkušebny.

Studie dokonalosti

Pro majitele obytného domu na venkově v Burgundsku v obci Flassy bylo zásadní eliminovat jakékoli rušivé zvuky. Specialisté společnosti Alhyange Acoustique provedli testy instalace zvukotěsná izolace Daikin, namontované na venkovní jednotku Daikin Sky Air RZAG125N, aby ověřili její akustické vlastnosti v reálném provozu.

Obytná nemovitost vybavená zvukotěsnou izolací Daikin

Na zahradě byla umístěna řada mikrofonů ve vzdálenosti jeden metr, dva metry, pět metrů a deset metrů, aby bylo možné zachytit komplexní řadu údajů před instalací zvukotěsné izolace a po ní. Kromě toho byly provedeny testy uvnitř budovy přes otevřená a zavřená okna, aby byl proces analýzy kompletní.

Série mikrofonů testujících hladinu zvuku zvukotěsné izolace Daikin.

Měření jednoznačně prokázalo pozitivní účinek přidání zvukotěsné izolace Daikin, neboť došlo k poklesu hladin hluku ve všech bodech a také k celkovému snížení akustického výkonu o -10 dB (A), což odpovídá zdokumentovaným hodnotám testů. Podobně u akustického tlaku ve vzdálenosti jednoho metru od jednotky bylo zaznamenáno výrazné snížení o -7 dB(A) na přední straně a -14 dB(A) na bocích, což nejenže odpovídá původním zkušebním hodnotám, ale dokonce je překračuje.

bg-image

Závěry vyvozené společností Alhyange Acoustique:

„Provedená měření ukazují výrazný pokles hladiny hluku, který potvrzuje údaje zveřejněné výrobním závodem, což je velmi velkou výhodou pro posouzení vlivu izolace na její okolí, což usnadňuje přípravu budoucího projektu.“

Obrázek 1: Porovnání hladin akustického výkonu v jednotlivých oktávových pásmech s izolací a bez ní

Hladina akustického výkonu Lw v dB
na oktávové pásmo v Hz

Celková hladina
Lw
v dB(A)

Rozdíl v dB(A)

63

125

250

500

1,000

2,000

4,000

8,000

Bez zvukotěsné izolace

69,5

70,0

66,5

64,5

61,5

58,5

56,0

50,0

67,5

- 10,0

Se zvukotěsnou izolací

68,0

68,0

58,5

50,5

42,0

39,5

46,0

34,5

57,5

Obrázek 2: Porovnání celkové hladiny akustického tlaku ve vzdálenosti jednoho metru od jednotky s akustickou izolací a bez ní

Bod měření ve vzdálenosti jednoho metru

Celková hladina akustického tlaku Lp v dB(A)

Rozdíl v dB(A)

Bez zvukotěsné izolace

Se zvukotěsnou izolací

Vpředu

55,0

47,5

-7,5

Vlevo

57,0

43,0

-14,0

Vpravo

52,5

42,5

-10,0

Vzadu

57,0

49,0

-8,0

Obrázek 3: Mapa celkové hladiny akustického tlaku před a po instalaci zvukotěsné izolace

Porovnání na tepelné mapě, kolik zvuku pohlcuje skříň zvukotěsné izolace

Další informace naleznete v podrobné zprávě o zkoušce

Investice do snížení hluku

Nová zvukotěsná izolace Daikin, speciálně navržená pro tepelná čerpadla Sky Air (RZAG-N*/RZA-D) a VRV 5 (RXYSA*), výrazně snižuje hladinu vnějšího hluku a přenos hluku. Výrazně rozšiřuje flexibilitu a umožňuje použití tepelných čerpadel i v oblastech velmi citlivých na hluk.

Nová zvukotěsná izolace Daikin je testována v továrně a je doprovázena garantovanými výkonovými údaji, které potvrzují vynikající zvukotěsnost a účinnost při současném minimálním snížení výkonu. Díky dostupným údajům z výroby jsou návrh i plánování instalace velmi rychlé.

Zvukotěsnou izolaci lze snadno namontovat také dodatečně a její hladký antracitový povrch zajišťuje nenápadný vzhled.

Další informace, jako jsou databanky atd. si můžete stáhnout z obchodního portálu Daikin pro registrované uživatele zde, nebo více informací naleznete v níže uvedené brožuře.

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky