Skip to main content

VIA UNA

Praha, Česká republika

Daikin vyhověl všem omezením 

Vzhledem k památkové ochraně objektu, nebylo např. možné provést zateplení fasády, i historická kastlová okna musela být jen zrenovována. Potřeba chlazení budovy je tak 1,74 MW a potřeba vytápění 0,9 MW při −15 °C. „Většina nových technologií musela být instalována v malém podkrovním prostoru a původních střešních nástavbách. Jde o 3 adiabatické chladiče s celkovým chladicím výkonem přes 2 MW, vzduchotechnické jednotky a 33 vodních VRV systémů Daikin (tepelné čerpadlo voda-vzduch). Z toho 21 VRV systémů pro kanceláře jsou v provedení 3trubka a 12 VRV systémů pro vzduchotechnické jednotky jsou v provedení 2trubka,“ vysvětluje Martin Rolčík, Consulting Sales Engineer ve společnosti DAIKIN. Vše je skryto před zraky kolemjdoucích i všech návštěvníků budovy.

Technické řešení

 

  • 33 TČ voda-vzduch - vodní VRV systémy
  • 21 VRV systémů 3-trubka pro kanceláře
  • 12 VRV systémů 2-trubka kondenzační jednotky pro vzduchotechnické jednotky

Unikátní řešení chlazení a vytápění budovy využívá dvojitou rekuperaci energie

První část rekuperace energie probíhá na chladivovém okruhu mezi vnitřními jednotkami. U 3trubkového VRV systému jednotky, které chladí, předávají primárně energii jednotkám, které topí. Energii, která se nepředá, odvedou adiabatické chladiče do okolního vzduchu. Každý VRV systém je navržen tak, aby v rámci podlaží měl vnitřní jednotky minimálně na dvou různých fasádách.

Druhá část rekuperace energie probíhá na vodní smyčce mezi jednotlivými tepelnými čerpadly. Jednotky, které jsou určeny pro obchodní plochy, zajišťují celoročně chlazení. Získaná energie se odvádí do vodní smyčky. Ohřátou vodu následně využijí tepelná čerpadla pro vytápění kancelářských prostor. Využitelná teplota vody pro tepelná čerpadla je 10-45 °C. 

Vnitřní jednotky

Všechny vnitřní jednotky (a je jich ke 400) jsou provozně nezávislé. Umožňují nastavení režimu chlazení nebo topení, nastavení teploty a tří stupňů otáček ventilátoru. „Zajímavostí celé instalace je netradiční rozvod měděného potrubí k vnitřním jednotkám. Standardně se vede horizontálně po patrech. Protože se však jedná o historickou budovu, kde nejsou žádné podhledy, vedli jsme vertikální rozvod chladivových potrubí falešnými sloupy mezi okny,“ doplňuje Martin Rolčík. 

Pohled do podkroví budovy, kde je umístěno 33 vodních VRV systémů (tepelné čerpadlo voda-vzduch)

Jeden z mnoha BS boxů, který má vlevo připojení z venkovní jednotky a z přední strany jsou připojeny jednotlivé vnitřní jednotky 

Pod designovým krytem se skrývá jedna z téměř tří set parapetních interiérových jednotek Daikin pro chlazení a vytápění. 

Related articles

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky