Skip to main content

Co je třeba zvážit při výběru tepelného čerpadla pro rezidenční budovu

Vzhledem k tomu, že si společnost stále více uvědomuje ekologické aspekty řešení vytápění, je pozitivní dopad přechodu z tradičních technologií vytápění na tepelná čerpadla považován za krok správným směrem.

Podle Evropské asociace tepelných čerpadel (EPHA) je sektor vytápění a chlazení odpovědný za 51 % konečné poptávky po energii v Evropě a za 27 % emisí CO2. (https://bit.ly/3NFGk0r). To znamená, že je prakticky nemožné uvažovat o minimalizaci dopadu na životní prostředí bez dekarbonizace vytápění a chlazení.

V posledních letech získala tepelná čerpadla na významu jakožto způsob dekarbonizace stavebnictví. Tepelná čerpadla mohou zajišťovat vytápění, chlazení a ohřev vody a jsou vhodná pro komerční prostory i rezidenční budovy, a to jak pro rodinné domy, tak pro více rodin. Lze je použít pro novostavby i rekonstrukce.

To je velmi důležité, protože topné systémy ve většině městských budov jsou závislé na kotlích na fosilní paliva, které používají zemní plyn a olej. Znamená to, že vytápění a ohřev vody představují obrovské procento celkových emisí skleníkových plynů v našem městě. Očekává se, že se tento trend postupně změní, protože se místo tradičních topných systémů budou používat tepelná čerpadla.

Splnění potřeb budovy při současném zvýšení energetické účinnosti

Ať už se jedná o novostavbu, nebo o rekonstrukci, obytné budovy potřebují systém, který zajistí pohodlí obyvatel tím, že jim poskytne vytápění nebo chlazení v závislosti na ročním období a teplou užitkovou vodu a zároveň bude šetrný k životnímu prostředí a energeticky účinný. Systém také musí:

- Nabízet odpovídající výkon pro velikost budovy.

- Vyhovovat omezením týkajícím se půdorysu, která může představovat malá obytná budova.

- Snadno se přizpůsobit aktuálním požadavkům budovy v různých denních nebo ročních dobách.

Nízké kombinované emise CO2

Aby měl systém co největší dopad na dekarbonizaci vytápění a chlazení v našich domácnostech, je velmi důležité vybrat si tepelné čerpadlo, které je energeticky co nejúčinnější a používá chladivo s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP). Díky nízké spotřebě energie a nízkému GWP chladiva tak systém zaručí i nízké nepřímé emise CO2.

Řešením jsou tepelná čerpadla nové generace, která používají chladivo R-32. Toto chladivo velmi účinně přenáší teplo a může výrazně snížit spotřebu elektrické energie ve srovnání s tradičními chladivy. Poměr celoroční energetické účinnosti (SEER) jednotek s chladivem R-32 je vyšší než u klasických chladiv (R-410A) a současně má i nižší špičkovou spotřebu energie.

Chladivo R-32 má také nulový potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP), jeho GWP je 675. S R-32 lze také snížit objem náplně o 30 % ve srovnání s tradičními chladivy, jako je R-410A. Výsledkem je až 76% snížení emisí CO2 ve srovnání s klasickou technologií využívající například R-410A.

Dalším důležitým aspektem je regenerace. Protože R-32 není směsí chladiv, lze jej před opětovným použitím snadno regenerovat, například při údržbě. To z něj dělá ještě šetrnější řešení k životnímu prostředí.

Na střeše továrny CI Factory se nachází nejen výše zmíněné fotovoltaické pole, ale také čtyři vzduchem chlazené chladicí jednotky Daikin speciálně navržené pro „zelenou“ architekturu budov. Každá z nich má v kaskádě výkon 820 kW a zajišťuje účinnou klimatizaci logistických a výrobních procesů. © DAIKIN

Kompaktní půdorys

Dalším aspektem, který je třeba vzít v úvahu, je půdorys. V malých rezidenčních stavbách lze většinou vyčlenit jen velmi malý prostor pro zařízení HVAC, zejména pokud se jedná o rekonstruovanou budovu. Je tudíž důležité zvolit takové tepelné čerpadlo, které dokáže zajistit veškerý potřebný výkon a energetickou účinnost a zároveň bude mít co nejkompaktnější rozměry.

Nová malá chladicí jednotka s invertorem a chladivem R-32

Tato nová řada malých chladicích jednotek s invertorem a tepelným čerpadlem s chladivem R-32 může být velmi vhodnou volbou při ekologizaci relativně malých obytných budov, jako jsou domy pro jednu či více rodin.

Malé chladicí jednotky s invertorem a chladivem R-32 představují řadu vzduchem chlazených jednotek se spirálovými kompresory, které zajišťují vytápění nebo chlazení v závislosti na sezónních potřebách a ohřev užitkové vody až na 60 °C. Mohou pokrýt výkony od 16 kW do 90 kW při mimořádně kompaktních rozměrech. Verze s tepelným čerpadlem je vhodná pro okolní teploty od -20 °C do 35 °C (režim vytápění).

Mezi vynikající funkce, které jsou nabízeny jako standard, patří stejnosměrné spirálové kompresory s invertorem navržené společností Daikin, vysoce účinné stejnosměrné ventilátory s invertorem navržené společností Daikin s volitelným tichým režimem a čerpadlo s invertorem s nízkým i vysokým výtlakem.

Díky těmto komponentům je malá chladicí jednotka s invertorem plnohodnotnou invertorovou řadou, která řeší kolísání zatížení a zajišťuje, že topný systém dodává přesně to, co je potřeba v různých denních dobách, čímž se zvyšuje energetická účinnost systému.

Řada obsahuje také rozšířenou možnost připojení k internetu prostřednictvím internetu věcí (IoT) do speciální mobilní konfigurační aplikace pro snadné používání.

Řada malých chladicích jednotek s invertorem a chladivem R-32 je mimořádně spolehlivá díky rozsáhlým zkušenostem společnosti Daikin s vývojem technologie R-32, která je nyní v rezidenčním sektoru standardem.

Společnost Daikin se zaměřuje na chladivo R-32 od roku 2012, kdy jím nahradila chladivo R-410a ve většině výrobků pro rezidenční klimatizace. Od té doby společnost Daikin pokračuje v používání tohoto chladiva a rozšiřuje ho i na aplikované produkty.

V roce 2018 byla společnost Daikin jedním z prvních inovátorů v průmyslovém i komerčním sektoru, který se zapsal do historie uvedením prvních chladicích jednotek s chladivem R-32. V témže roce následovaly jednotky typu scroll s chlazením venkovním vzduchem a v roce 2020 tepelné čerpadlo s chladivem R-32.

Dnes má společnost Daikin nejvyšší počet instalací s chladivem R-32 na světě. To svědčí o zkušenostech, znalostech, kvalitě a spolehlivosti jejích výrobků s chladivem R-32.

Více informací o průkopnictví Daikin ve vývoji technologie R-32, si můžete přečíst zde

Zajímají vás Další informace o nové malé chladicí jednotce Daikin s invertorem a s chladivem R-32? Kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Související články

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky