Skip to main content

Výměna radiatorů za klimatizace

Změna klimatu a udržitelnost jsou v současné době velkými tématy a všichni hledáme způsoby, jak přispět svým dílem. Vzhledem k tomu, že se země v Evropě i na celém světě snaží snižovat emise uhlíku, jsou všichni vyzýváni k hledání jiných metod pro věci, které jsme donedávna považovali za samozřejmé.

Nejvíce energie se v evropských domácnostech spotřebuje na vytápění , a to více než 62 %. Dalších 15 % se spotřebuje na ohřev vody. Je tedy zřejmé, že vytápění domácností je klíčovou oblastí, kde mohou alternativy úspor energie výrazně ovlivnit spotřebu energie a náklady na ni. Tam, kde dříve byly oblíbenou volbou kotle na fosilní paliva a radiátory, se nyní lidé obracejí k modernějším technologiím, jako jsou tepelná čerpadla a klimatizační jednotky.

Nabízí se tedy otázka, zda bychom měli všichni spěchat s výměnou našich stávajících topných systémů, nebo zda existuje alternativní způsob, jak zlepšit udržitelnost bez velkých nákladů a bez nutnosti instalace kompletního nového systému?

Vliv radiátorů na vytápění domácností

 

Základ dnešního systému teplovodních radiátorů vynalezl v polovině 50. let 19. století Franz San Galli. Radiátory se však začaly objevovat v bohatších domácnostech po celé Evropě až koncem 19. století. Elegantní litinové radiátory této doby byly instalovány nejen pro svůj praktický účel, ale byly také součástí výzdoby.

Moderní systém ústředního vytápění, na který jsme dnes mnozí z nás zvyklí, se v Evropě rozšířil až v 70. letech 20. století. Myšlenka, že v zimě lze vytápět na příjemnou teplotu nejen jednu místnost, ale celý dům, byla novou a vzrušující perspektivou, která změnila pojetí vytápění domů. 

Je třeba vyměnit zdroje tepla?

 

Podle Zprávy o trhu s vytápěním pro rok 2021, kterou vydala organizace European Heating Industry, se hydraulické (vodní) tepelné zdroje tepla nacházejí v téměř 130 milionech budov v celé EU, což znamená, že většina v současnosti používaných topných systémů se spoléhá na vodu, která rozvádí teplo do zdrojů umístěných v každé místnosti. Ačkoli toto číslo zahrnuje také podlahové vytápění a konvektory, většina vodních systémů ústředního vytápění je tvořena teplou vodou z kotle, obvykle ohřívanou zemním plynem, která je pomocí elektrického čerpadla rozváděna do radiátorů.

 

Průměrná životnost kotle a radiátorů se udává v rozmezí 10 až 15 let, a pokud váš systém vykazuje známky stáří, je možná načase zvážit jeho celkovou výměnu. Na druhou stranu, pokud váš současný systém není tak starý, je dobře udržovaný a s jeho fungováním nejsou žádné problémy, může se výměna kotle a radiátorů za zcela novou topnou techniku zdát zbytečná.

Výhody výměny radiátorů za klimatizaci

 

S příchodem 21. století došlo ve světě vytápění domácností k další změně. Zatímco kotle na fosilní paliva a radiátory jsou ve střední Evropě stále hlavním způsobem vytápění, technologie ústředního vytápění již nesplňuje potřebu dlouhodobé udržitelnosti. Spolu s rostoucími náklady na paliva je to jeden z hlavních důvodů, proč lidé hledají alternativní způsoby vytápění svých domovů v chladnějších měsících.

 

Ačkoli jsou klimatizace obvykle považovány spíše za prostředek chlazení v létě, ve skutečnosti jsou skvělým řešením vytápění domácnosti. Klimatizační jednotky jsou mimořádně účinné, neboť na každý kW spotřebované elektrické energie vyrobí přibližně 5 kW tepla, zatímco kotel na každý kW energie vyrobí méně než 1 kW tepla. To svědčí o tom, že při dlouhodobém používání je klimatizační jednotka nákladově efektivnější. Je důležité si uvědomit, že účinnost klimatizačních zařízení se mění s měnící se teplotou okolí. Z tohoto důvodu se používají hodnocení SCOP a SEER, která zohledňují sezónní rozdíly.

 

Snížení emisí uhlíku je hlavním cílem vlád, které prosazují odklon od systémů vytápění na fosilní paliva, a přechod na klimatizační jednotky tomuto cíli rozhodně pomůže. Moderní klimatizace, známé také jako tepelná čerpadla vzduch-vzduch, odebírají tepelnou energii z venkovního vzduchu a přivádějí ji do vašeho domova, aby ohřály vzduch uvnitř. Teplo je odebíráno z okolního vzduchu, místo aby bylo vyráběno spalováním paliva, a právě toto využití obnovitelné energie snižuje provozní náklady a činí z klimatizací mnohem lepší volbu pro budoucnost naší planety.  

 

Ačkoli mohou existovat i jiná udržitelná řešení, pokud jde o výměnu topného systému, účinné tepelné čerpadlo je pravděpodobně nejlepší volbou, pokud již plánujete rozsáhlou rekonstrukci, a obvykle je preferovanou volbou pro novostavby. Nicméně náklady a v některých případech i rozsáhlé práce nutné k instalaci tepelného čerpadla v rámci rekonstrukce se mohou na první pohled zdát méně atraktivní nebo cenově dostupné.  

 

Používání klimatizace i radiátorů

Instalace jakéhokoli nového topného systému s sebou nese určité narušení a počáteční investici do nákupu a montáže. Pokud jsou váš kotel a radiátory staré, pak je možná právě teď čas na výměnu celého systému. Pokud pouze hledáte možnosti, jak snížit provozní náklady a být šetrnější k životnímu prostředí, můžete místo výměny radiátorů uvažovat o přidání klimatizačních jednotek, které by pracovaly společně s nimi. 

Výměna radiátorů za klimatizační jednotky v celém domě nemusí být vždy nejpraktičtější volbou, takže přidáním jednoho nebo dvou do místností, kde trávíte nejvíce času, můžete výrazně snížit náklady. Díky tomu můžete i nadále využívat systém ústředního vytápění pro ohřev teplé vody, zatímco radiátory budete používat pouze v místnostech, kde nejsou klimatizace. Stále také máte možnost používat radiátory jako rychlou zálohu v případě potřeby. Tímto způsobem můžete využívat výhod vaší klimatizace k zajištění potřebného vytápění v hlavních obytných prostorách vašeho domu.

Použití klimatizace místo radiátorů v některých místnostech může mít následující výhody:

  • Mnohem levnější než výměna celého topného systému - instalační práce potřebné k instalaci jednoho splitového systému pro jednu místnost nebo více splitových systémů pro více místností jsou ve srovnání s výměnou celého systému výrazně nižší.
  • Zlepšení účinnosti - použití klimatizace k vytápění hlavní obytné části domu bude stát méně než použití kotle k výrobě stejného množství tepla. Provoz ústředního topení je nákladný, zejména s rostoucími cenami paliv, takže používání klimatizace vedle radiátorů ve vaší domácnosti pomůže vyrovnat náklady.
  • Všestrannost - můžete se rozhodnout pro instalaci jedné klimatizační jednotky v jedné místnosti. Pokud však uvažujete dopředu a je pravděpodobné, že někdy v budoucnu přejdete zcela na klimatizaci jako řešení domácího komfortu, pak byste mohli zvážit multi-split systém. Jeho instalace bude vyžadovat více práce, ale díky možnosti připojení až pěti vnitřních jednotek je ideální, pokud chcete přejít z radiátorů na klimatizaci v celém domě.
  • Celoroční regulace klimatu - výměnou radiátorů za klimatizaci získáte nejen účinný a úsporný systém vytápění na zimu, ale také možnost používat klimatizaci k chlazení v horkých letních dnech.

 

Pokud se vám zdá přidání klimatizace k vytápění vašeho domu jako dobrá volba, přečtěte si zde více o technologii tepelných čerpadel vzduch-vzduch a o tom, jak by mohla být pro vás a váš dům vhodná. 

Základní kontakty

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Dotace a SVT kódy

Často kladené otázky

Partnerský portál

Prohlédněte si náš virtuální showroom

Často kladené otázky

Partnerský portál

Katalogy a ceníky